Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С 27.4% расте износът на български стоки към ЕС

През януари тази година износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 27.4% спрямо същия месец на миналата година и е в размер на 4.22 млрд. лева. Сравнението с ноември и декември обаче показва свиване на експорта към държавите от общността, която е най-големият търговски партньор на страната ни.

Основните ни партньори са били Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Нидерландия, като те са приели 69.1% от експорта ни за държавите членки на Евросъюза.

Износът ни към Германия - най-големият ни търговски партньор, отново превишава вноса. През първия месец българските фирми са продали в най-голямата европейска икономика стоки за 961.4 млн. лева, което е ръст от 8% на годишна база. Германия обаче увеличава вноса у нас, който е на стойност 746.9 млн. лева, а това е повишение от 26.2 на сто. Запазва се и положителното търговско салдо в търговията с тази страна.

Добрата новина за българската икономика е, че има увеличение в износа към всички тези основни наши партньори, като най-висок е ръста на експорта към Румъния /+57.7%/.

Към четири страни от ЕС - Белгия, Латвия, Малта и Португалия, обаче износът ни е намалял.

Най-голям ръст в сравнение със същия месец на миналата година е отбелязан при износа на стоки в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (+446.1%) и „Химични вещества и продукти“ (+57.8%). На обратния полюс, с най-голям спад се наблюдава при търговията със стоки от сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (-20.4%).

Вносът на стоки у нас от ЕС през януари се увеличава с 32.6%

спрямо същия месец на миналата година. Влезлите на българския пазар стоки са на стойност 4.15 млрд. лева (по цени CIF). Спрямо декември обаче сме внесли по-малко изделия от общността.
Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Нидерландия и Италия.

Импортът расте при всички тези пет страни, като от Нидерландия на българския пазар са влезли с 86.3% повече стоки.

От НСИ съобщават, че от три страни - Белгия, Ирландия и Хърватия, намалява внасът в България.

Спад във вноса не се наблюдава в нито един от секторите на стокообмена.

 

Външнотърговското салдо

(износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през януари тази година е положително и е на стойност 67.9 млн. лева, сочат данните от националната статистика.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във