Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С 20% по-висок добив от грозде очакваме тази година

С 20% по-висок добив от грозде очакваме у нас тази година. Това обяви министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков.

Общо 145 хиляди тона винено грозде се очаква да бъде прибрано, като от него ще бъдат произведени около 100 млн. литра вино. Според лозарите гроздовата реколта ще бъде с добри захарни и качествени показатели. Проф. Бозуков посочи, че българското вино е конкурентно и трябва да се използват всички възможности за неговата реализация на външния пазар.

Аграрният министър съобщи, че за месеците юни, юли и август от Държавен фонд „Земеделие“ са изплатени близо 12.5 млн. лв. на производителите в сектора по различните мерки на Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (2019-2023 г.). Браншът очаква да бъде подпомогнат и чрез Ковид мерките, за прилагането на които бе осигурен финансов ресурс с актуализацията на бюджета.

За успеха на българските винопроизводители на пазара е необходимо те да продължават да спазват качеството, за да отговарят на очакванията и изискванията на европейските потребители. Имаме добро качество на продукция, но малко по-сериозна и широка рекламна кампания на българското производство би помогнало за разширяване на пазарите. напълно е възможно в момента да се възползваме от трудностите, които изпитват големите европейски вонопоризводители в следствие на климатичните промени на Стария континент. Дъждове и замръзвания влошиха качеството, а и количеството на гроздето там няма да е много.

Правото на ползване на общоевропейското означение за качество и произход дава видимост и нови възможности за българското винопроизводство, коемнтира заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев.  По думите му, включвайки защитеното географско указание (ЗГУ) „Тракийска низина” в международните търговски споразумения на Европейския съюз, като тези с Китай, например, се дава ясна заявка от страната ни за мястото на българското производство по света. Запазеното географско указание „Тракийска низина” имат право да ползват винопроизводителите в Ямболско и в почти всички населени места в Сливенско. „Качествените вина от региона достигат както българската трапеза, така и чуждестранни пазари. Отлична възможност за пазарна реализация представят и европейските схеми за качество на хранителни продукти и напитки”, отбелязва заместник-министър Събев.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във