Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С 15 години се удължава концесионният договор за находище "Долни Луковит"

С 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище "Долни Луковит", разположено на територията на община Искър, област Плевен. Това реши Министерският съвет след като прие поисканото от концесионера "Проучване и добив на нефт и газ" АД, София, изменение.

Искането е във връзка с наличието на оставащи запаси от суров нефт и природен газ в находището, които биха останали не иззети, според мотивите на дружеството. Концесионният договор е сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и "Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД, и бе за срок от 18 години.

"Проучване и добив на нефт и газ" АД е единственото българско дружество, осъществяващо пълния комплекс от дейности по търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, както и преработката на суров нефт до крайни продукти за пазара. От 2004 г. то е част от групата "Химимпорт". "Зърнени храни България" АД, който притежава 6 263 464 акции или 51.22% от книжата с право на глас.

"Проучване и добив на нефт и газ" АД е правоприемник на основните геологопроучвателни, научно-изследователски и производствени предприятия и обекти от българската нефтодобивна промишленост с над 50-годишна история.

Днес "Проучване и добив на нефт и газ" АД е публична компания, а акциите й се търгуват на "Българска фондова борса" АД. Тя експлоатира всички действащи на територията на страната нефтени находища и осигурява над 700 работни места за инженери, геолози, геофизици, икономисти, специалисти и производствени кадри в нефтената индустрия.
"Проучване и добив на нефт и газ" АД е концесионер по дванадесет концесионни договора за добив на суров нефт и/или природен газ и титуляр на три разрешения за търсене и проучване на нефт и газ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във