Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ръстът в производството на електрическа и топлоенергия и газ

По предварителни данни през август 2018 г. индексът на промишленото производство , изчислен от сезонно изгладените данни, се увеличава с 0.8% в сравнение с юли 2018 година. През август 2018 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2.3% спрямо съответния месец на 2017 година, съобщиха от Националния статистически институт.

През август 2018 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 1.6%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.3%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 2.1%. По значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 14.8%, производството на електрически съоръжения - с 11.5%, производството на напитки - с 4.7%, производството на химични продукти - с 4.5%. Спад е регистриран при: производството на тютюневи изделия - с 11.0%, производството на превозни средства, без автомобили - със 7.5%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 6.0%, производството на мебели - с 5.5%. 

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 5.0%, а спад е регистриран в добивната промишленост - със 17.4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.2%. По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 32.3%, производството на електрически съоръжения - с 26.1%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 23.1%, производството на превозни средства, без автомобили - с 15.2%. Намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 37.9%, производството на химични продукти - с 8.7%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7.7%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във