Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ръстът на промишленото производство у нас и в ЕС е еднакво

През юли промишлено производство се е увеличило с 1.5% в еврозоната и с 1.4% в целия Европейски съюз, в сравнение с юни. На годишна база то бележи скок със 7.7% в еврозоната и с 8.3% в ЕС-27.

В България то нараства колкото и в ЕС-27, с 8.3 на сто, в сравнение с ускорено повишаване от 10.4 на сто през юли спрямо същия месец на 2020 година. На месечна база у нас промишленото производство се повишава с 0.4% спрямо юни, когато е отчетен същия ръст на месечна база.

Най-големият ръст на индустриалното производство през юли в сравнение с предходния месец е регистриран в Ирландия (7.8%), Белгия (5.0%) и Португалия (3,5%), най-голямото намаление се наблюдава в Литва (-2.0%), Словения (-1,8%) и Хърватия (-1,6%).

Производството на дълготрайни стоки през юли се е увеличило спрямо юни в еврозоната с 0.6%, в ЕС, обаче, е спаднало с 0.2%, докато производството на капиталовите стоки се е увеличило с 2.6% в еврозоната и с 2.4% в ЕС. Производството на енергия спада с 0.6% в еврозоната и остава непроменено в ЕС-27.

На годишна база най -значителното увеличение се наблюдава в Белгия (26.4%), Ирландия (19.2%) и Литва (15.0%). Намаление е отбелязано само в Португалия (-0.1%).

В еврозоната през юли 2021 г. в сравнение с юли 2020 г. производството на междинни стоки се е увеличило с 11.2%, на нетрайни потребителски стоки с 10.1%, на дълготрайни потребителски стоки с 9.8%, на капиталови стоки с 5.9% и на енергия с 1.0%. В същото време в ЕС-27 производството на междинни стоки се е увеличило с 11.8%, на нетрайни потребителски стоки с 9.4%, на трайни потребителски стоки с 8.9%, на капиталови стоки с 6.3% и на енергия с 2.7%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във