Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

РЪСТЪТ НА ПРИХОДИТЕ СТИГНА 9.9 НА СТО

Ръстът на приходите в хазната през първото тримесечие на 2006 г. е 9.9 на сто, се посочва в доклада на финансовото министерство за изпълнението на бюджета, който бе обсъден от правителството в сряда (3 май). Събраните постъпления в периода януари-март възлизат на 3.028 млрд. лв., което представлява 24.6% от планираното за цялата година. Увеличението се дължи най-вече на въведените от началото на годината по-високи ставки на акцизите. Общият размер на данъчните приходи за тримесечието е 2.637 млрд. лева. От тях 186.2 млн. лв. са от ДДС, от акцизи са внесени 21.9 млн. лв., а от мита по вноса са събрани 10.1 млн. лева.
Неданъчните постъпления и помощите през отчетния период възлизат на 390.8 млн. лв., което представлява 25.2% от планираното за 2006 година.
Бюджетните разходи през разглеждания период са 2.408 млрд. лв., или 20.2% от заложеното по план. Нелихвените плащания са в размер 1.193 млрд. лв., а лихвените такива възлизат на 333.5 млн. лева. Трансферите към други бюджети са на стойност 881.6 млн. лева.
На общините са преведени 479.1 млн. лв., а на Националния осигурителен институт - 398.1 млн. лв., на съдебната власт - 53.4 млн. лева
Фискалният резерв към края на март е бил 4.279 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във