Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ръст при производството и доставките на ел. енергия и през януари

Производството на електроенергия у нас е нарастнало за трети пореден месец - този път с  6.9% до 4156 ГВтч, през януари тази година спрямо декември 2020-а, сочат данните от Националния статистически институт. Тук се отчита произведената електроенергия от ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ (ПАВЕЦ) и електроенергията, добита от вятърните генератори и слънчевите панели. Силен стимул за това е подобряването на бизнес климата в промишлеността, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и прогнозите им по отношение на износа и производствената активност. През периода от октомври 2020 г. до януари 2021 г. осигуреността на производството с поръчки (измерена в брой месеци) се увеличава от 4.5 на 4.9, а средното натоварване на мощностите нараства с 1.2 пункта и достига 74%, отбелязват мениджърите.

Ръст има и при производството на пропан-бутанови смеси - с 20% (до 6000 тона) през януари. Числата обаче показват, че от април миналата година насам има постоянство в производството на пробан-бутанови смеси - между 5000 и 7000 тона. При останалите енергийни продукти има намаление.

Най-голямо е свиването в производството на твърди горива (включват се антрацитни, черни, кафяви, лигнитни въглища и твърди горива от въглища) спрямо декември миналата година - със 17.9% до 1.81 млн. тона. 

На месечна база през януари има намаление в производството още и на безоловен бензин - с 6.7% до 84 000 т. (за втори месец), и на дизелово гориво - с 13.3% до 169 000 т. (за трети пореден месец). Явно свиването на производствената и търговската дейност си казва думата.

Производството на природен газ (общото количество сух газ за продажба, произведен в рамките на националните граници, включително офшорното производство) остава без изменение през януари и е в размер на 4 млн. куб. м след намалението с 20% през декември, отбелязват  от Националния статистически институт. Това всъщност е обемът, който се добива у нас през последните дванадесет месеца. Но на годишна база, през януари 2021 г. спрямо същия месец на 2020 г. виждаме спад на производството на природен газ - от 6 куб. м  на 4 млн. куб. метра.

Изследването на енергийните продукти се провежда месечно и осигурява информация за производството и доставките за страната на основни енергийни продукти - електроенергия, твърди горива, природен газ и нефтени продукти. То обхваща производители, вносители и износители на енергийни продукти. Основните наблюдавани показатели са производството и доставката на енергийни продукти

Доставки на енергийни продукти 

През януари 2021 г. спрямо декември миналата година статистиката отчита нарастването на доставките на безоловен бензин - с 12.9% до 35 000. тона, и на електроенергия - с 4.5% до 3 530 ГВтч. 

При доставките на всички други енергийни продукти обаче има намаление. Най-голямо е свиването при доставките на дизелово гориво - с 21.4% до 143 000 тона. При твърдите горива намалението е със 17.1% до 1 914 000 т, а при пропан-бутанови смеси е с 9.4% до 29 000 тона (за трети пореден месец).

Доставките на природен газ са намалели само с 0.8% до 381 млн. куб. метра.

Facebook logo
Бъдете с нас и във