Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ръст на строителната продукция през март

За втори пореден месец - след февруари, строителната продукция у нас и през март отбелязва ръст, съобщават от Националния статистически институт (НСИ). По предварителни данни  той е с 1.2% над равнището от февруари. Хубавото време и отпуснатите  пари в сектора (по специално в строителството на инфраструктура) са имали по-голямо отражение от ограничителните мерки, свързани с преодоляването на коронавируса.

През март продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 4.2%, докато сградното строителство намалява с 1.1% след показаното съживяване през февруари (+2.6%).

Месечните индекси показват краткосрочните изменения на строителната продукция между два сравнявани периода. Тази информация може да се използва за анализ на текущото състояние на строителството в страната, както и за краткосрочни прогнози за бъдещото му развитие. 

През март бизнес климатът в строителството се е подобрил в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Има увеличение на получените нови поръчки, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца са благоприятни.

Несигурната икономическа среда, недостигътна работна сила, конкуренцията в бранша и факторът "други“ (когато фирмите имат и други затруднения в дейността си, без да е необходимо да се конкретизират),  продължават да са основните проблеми заразвитието на бизнеса, като през последния месец се отчита понижение на негативното им влияние. По отношение на продажните цени в строителството прогнозите на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

 

На годишна база секторът също се представя добре

В сравнение с март миналата година, когато започна пандемията от Ковид-19, повишението през тази година се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където увеличението е с 15.5%, а при сградното строителство – с 8 процента.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във