Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ръст на разрешителните за строителство на жилища у нас

През първото тримесечие на годината местните администрации са издали повече разрешителни за строеж на нови сгради, с повече жилища които са с по-голяма площ. Това показват данните на Националният статистически институт в сравнение със същия период на 2020 г.

Издадени са разрешителни за строеж на 1546 жилищни сгради с 8775 жилища в тях и 1 027 989 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 28 административни сгради/офиси с 93 208 кв. м РЗП и на 1117 други сгради с 580 046 кв. м РЗП. 

В сравнение с първото тримесечие на миналата година издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 14.4%, жилищата в тях - с 38.9%, а разгънатата им застроена площ - с 26.1%.

Издадени са разрешителни за строеж на 27.3% повече административни сгради с 45.2% по-голяма РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 26.5%, както и разгънатата им застроена площ - с 22.8%.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 6.5%, но жилищата в тях намаляват с 10.3%, както и общата им застроена площ - с 10.0%. Повече са и издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради съответно със 100 и 11.1%. Същевременно РЗП на административните сгради нараства над два пъти, а на другите сгради - с 12.5%.

Очаквано най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 229, Пловдив - 217, Бургас - 145, Варна - 134, и София - 125. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 2920, Варна - 1822, Пловдив - 1780, Стара Загора - 459, и Бургас - 440.

През първите три месеца на годината е започнал строежът на 998 жилищни сгради с 5297 жилища в тях и с 660 335 кв. м обща застроена площ, на 7 административни сгради/офиси с 4054 кв. м РЗП и на 576 други сгради с 347 418 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 1%, жилищата в тях - с 5.7%, както и разгънатата им застроена площ - с 6.0%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 46.2 и 68.3%.Увеличават се и започнатите други видове сгради с 0.7%, но с 6.2% по-малка РЗП.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават със 17.8%, жилищата в тях - с 18.9%, както и общата им застроена площ - с 24.7%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 41.7%, а тяхната РЗП - с 16.8 процента. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във