Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ръст на промишленото производство през второто тримесечие

По данни от бизнес анкетите на Националния статистически институт  през септември 2017 г. показателят на доверие в промишлеността намалява с 1.9 пункта в сравнение с август 2017 година.

През юли 2017 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство показва ръст от 4.2% спрямо съответния месец на 2016 година (предварителни данни). На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 6.3%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.4%, и в добивната промишленост - с 0.8%. Календарно изгладените данни показват нарастване със 7.9% на строителната продукция през юли 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година. На годишна база увеличението на строителната продукция през юли 2017 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където нарастването е с 15.9%, но при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 0.9%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2017 г. възлиза на 24 149 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 405 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.77564 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 13 600 млн. долара и съответно на 1 918 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 12 347 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 741 евро.

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.6% на БВП през второто тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 1.0% спрямо първото тримесечие на 2017 година. 

През юли 2017 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 1.6 пункта в сравнение с нивото си от април. Общата оценка на потребителите за настоящото развитие на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца се подобрява - увеличение на балансовия показател с 3.9 пункта.

Същевременно и прогнозите им за следващите дванадесет месеца са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение. През юли 2017 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи ръст от 2.4% в сравнение със същия месец на предходната година.

През юли 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 20.3%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 18.1%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - със 7.9%. Спад е регистриран при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - със 17.1%, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 4.1%.

За индивидуално потребление на населението през второто тримесечие на 2017 г. се изразходват 67.4% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2016 г. е 4.1% (според сезонно изгладените данни)1 . 3 През юли 2017 г. в сравнение с април средното натоварване на мощностите в промишлеността се понижава с 0.8 пункта и достига 74.7%. Бруто образуването в основен капитал през второто тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни намалява в реално изражение с 1.0%. Относителният дял на този показател в БВП е 21.3%. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във