Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ръст на производството и търговията, строителството с лек спад

По предварителни данни на Националния статистически институт през юли сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.3% в сравнение с юни. 

На годишна база то нараства с 8.3 процента. 

Според данните на НСИ  е регистрирано  повеишение в  производството  и разпределението  на  електрическа  и  топлоенергия  и  газ  -  с 9.5%,  а понижение  -  в добивната промишленост - с 10.2%, и при преработващата промишленост - с 0.4%. 
 
По-значителен спад  в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали  -  с 13.2%,  производството на автомобили, ремаркета  и полуремаркета  -  с 11.3%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 6.0%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване  - с  5.8%.

Съществено  увеличение е  регистрирано  при: производството, некласифицирано другаде - с 9.5%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 9.1%,  обработката на кожи; производството  на обувки и други  изделия от обработени  кожи без косъм - с 6.4%, производството на напитки - с 5.7%

По предварителни данни индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни,  е с 0.9%  под  равнището от предходния месец. Календарно  изгладените  данни  показват  увеличение  от  0.8%  на  строителната  продукция през юли 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 година.

Произведената строителна продукция е под равнището от предходния месец,  като тази от гражданскотоинженерното  строителство  намалява  с 1.3%,  а  от  сградното -  с  0.6%. 

Оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“  по съпоставими цени  нараства с 1.0% спрямо предходния месец. 

На годишна база е отчетен ръст с 20.2% в сравнение със същия месец на миналата година. . 

Наблюдава  се увеличение на оборота с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия  (с 2.1%)  и  търговията на  дребно с  автомобилни горива и смазочни материали (с 2.0%), докато при търговията на дребно с нехранителни стоки, без тази с автомобилни горива и смазочни материали е отчетено намаление (с 0.5%). 

По-значително  намаление  има при оборота в  търговията на дребно с нехранителни стоки: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия -  с 4.0%,  и търговията на дребно с компютърна и комуникационна  техника  - с  3.4%.

Повишение  се  наблюдава в търговията  на  дребно  с фармацевтични и медицински стоки - с 0.9%. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във