Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ръст на производствените цени в промишлеността през ноември

Общият индекс на цените на производител през ноември се увеличава с 0.2% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в добивната промишленост - с 2.6%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.3%, и в преработващата промишленост - с 0.1%.

По-голямо увеличение на цените се наблюдава при производството на хранителни продукти - с 0.6%, и на напитки и мебели - с 0.5%.

Съществено намаление на цените на производител е отчетено при тютюневите изделия и при обработката на кожи - по 1.0 процент.

През ноември в сравнение със същия месец на 2019 година с 2.6% намалява общият индекс на цените на производител. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 3.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.4%, а в добивната промишленост се наблюдава ръст на цените - с 13.5%.

По-значително намаление в преработващата промишленост е отчетено при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 3.0%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1.8%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1.6%. Съществено повишение на цените се наблюдава при производството на хранителни продукти - с 3.4%, и производството на тютюневи изделия и производството на мебели - по 1.8%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар

през ноември се увеличава с 0.3% спрямо предходния месец. По-високи цени са отчетени в добивната промишленост - с 2.2%, в преработващата промишленост - с 0.2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%.

В сравнение със октомври  по-високи цени са регистрирани при производството на мебели - с 0.6%, и производството на хранителни продукти и производството на напитки - по 0.5%. Намаление се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 1.2%, производството на основни метали - с 0.7%, обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар

през ноември намалява с 1.5% в сравнение със същия месец на 2019 година. Понижение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.2%, и в преработващата промишленост - с 1.7%, а увеличение се наблюдава в добивната промишленост - със 7.2%.

През ноември  2020 г. по-ниски цени в преработващата промишленост спрямо ноември 2019 г. са регистрирани при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2.4%, и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1.7%. По-значително нарастване на цените е отчетено при производството на хранителни продукти - с 3.6%, и  производството на мебели - с 3.2%.

Индексът на цените на производител на международния пазар

през ноември се увеличава с 0.2% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2019 г. е отчетено намаление с 4.3%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във