Банкеръ Daily

През октомври:

Ръст на производствените цени с 24% на годишна база

Общият индекс на цените на производител през октомври се увеличава с 24.1% на годишна база. Нарастване на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 47.0%, в преработващата промишленост - със 17.4%, и в добивната промишленост - с 14.3%, сочат данните на Националния статистически институт. На месечна база ситуацията също не е положителна и отчетен ръст на с 3.8%, като повишение е регистрирано в добивната промишленост с 8.8%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.4%, и в преработващата промишленост - с 2.5 процента. 

По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на химични продукти - с 6.8%, дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.2%, и на основни метали - с 3.1%. Намаление на цените се отчита при производството, некласифицирано другаде с 0.5%, както и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.1%. Според данните на НСИ, по-значителен ръст в преработващата промишленост е отчетен при: производството на основни метали - с 47.5%, дървен материал и изделия от него, без мебели - с 25.6%, както и химични продукти с 24.0%. Намаление на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия с 0.4%, както и при обработката на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.3 процента. 

Индекси на цените на производител на вътрешния пазар

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2021 г. се увеличава с 4.5% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 6.9%, в добивната промишленост - с 3.2%, и в преработващата промишленост - с 2.8% По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели с 11.1%, и при производството на химични продукти - с 10.7%. Намаление е отчетено при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 0.3%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2021 г. нараства с 25.2% в сравнение със същия месец на 2020 година. Повишение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 43.4%, в добивната промишленост - с 19.1%, и в преработващата промишленост - с 14.6%. Спрямо октомври 2020 г. съществен ръст на цените в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - с 42.5%, производството на химични продукти - с 41.2%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 22.7%, производството на електрически съоръжения - с 12.0%.

Индекси на цените на производител на международния пазар

Индексът на цените на производител на международния пазар през октомври 2021 г. нараства с 2.6% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2020 г. е регистриран ръст от 22.4%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във