Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ръст на приходите от продажби на акумулатори при "Елхим - Искра"

Производителят на стартерни акумулатори, тягови батерии и стационари батерии „Елхим - Искра“ АД обяви приходи от продажби за ноември тази година в размер на 3.40 млн. лева. С натрупване от началото на годината те са на стойност 35.88 млн. лв., което представлява ръст от 24.54 % спрямо същия период на миналата година.

Това означава, че предприятието в Пазарджик изпълнява прогнозата си за приходите от продажби за единадесетия месец, която беше за парични постъпления от 3.20 млн. лв. и с натрупване от януари до ноември за 35.68 млн. лева.

Неокончателният финансов резултат на „Елхим - Искра“ е загуба за ноември 2021 от 137 хил. лева. За периода между януари и ноември фирмата от Пазарджик обаче отчита брутна печалба с натрупване на стойност 601 хил. лева.

Мениджърите на „Елхим - Искра“, както обикновено обявиха и своята прогноза за приходите от продажби за декември тази година. Анализите са показали, че паричните постъпления биха могли да бъдат в размер на 2.16 хил. лв., а  с натрупване от началото на годината – 38.04 млн. лева.

Продажбите на компания са насочени както към българския, така и към международните пазари. И през 2021 година резултатите от дейността на "Елхим - Искра" АД са силно повлияни от ограничителните мерки във връзка с разпространението на Ковид-19. Това обяснява и спада в продажбите на основните пазари в Италия, Франция, Испания, Русия и други.

Основни акционери в дружеството са: "Стара планина холд" АД с дял от 51.40% и CPM-Plastic Machinery LTD -  с 16.55% от капитала. Свободно търгувани са 26.36% от книжата с право на глас.

„Елхим – Искра“ е публична компания с около 1700 акционери, като книжата й се търгуват на „Българската фондова борса“.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във