Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ръст на приходите и абонатите при преноса на данни и достъп до интернет

Продължава тенденцията на възходящо развитие на пазарите на пренос на данни и достъп до интернет, като през миналата година приходите нарастват с 19.8% спрямо 2019-а.

Резултатите са логични предвид пандемичната обстановска през 2020 г., която изпрати много хора да работят от вкъщи, а учиниците през по-голямата част от учебната година бях онлайн. Като следствие от това броят на абонатите на фиксиран достъп до интернет се увеличава с 4.9%, а на мобилен достъп – с 0.5%, става ясно от доклада на Комисията за регулиране на съобщенията.
Броят на компаниите, които предоставят услуги за достъп до интернет и пренос на данни през миналата година, е 693.
На пазара на фиксиран достъп до интернет на дребно

водещи позиции продължават да имат БТК, "А1 България" и "Булсатком" с дялове на база брой абонати
съответно от по 27.2%, 26% и 8.2% и съответно 21.6%, 15.8% и 9.1% по показателя приходи.

По отношение на използваната технология за предоставяне на услугата, водеща роля на пазара продължават да имат влакнесто-оптичните мрежи (FTTH, FTTB и FTTN/C) с 64.6% дял. Следващата най-използвана технология за достъп до интернет е CATV достъпът с 14.3% покритие, което представлява спад с 0.9 процентни пункта. Почти всички абонати на този вид достъп ползват протокол DOCSIS 3.0, който дава възможност за по-висока скорост. Спад се наблюдава и в броя на абонатите на xDSL достъп, предоставян единствено от БТК, което се дължи и на миграцията на абонати от ADSL към оптичния достъп на компанията. Делът на този вид достъп е 6.3 на сто. Продължава тенденцията на спад и при LAN достъпа, чийто дял намалява до 4.1 процента. По този начин 90.9% от абонатите на фиксиран широколентов достъп използват високоскоростен достъп чрез NGA мрежи.
Мобилният достъп до интернет на дребно

се предоставя основно от БТК, "А1 България" и "Теленор", като пазарните им дялове са сходни: на база брой абонати
те са съответно по 34.2%, 33.8% и 31.8%, а на база приходи съответно 34.7%, 35.6% и 29.6 на сто.
Увеличава се делът на абонатите на мобилен достъп чрез LTE с 4.5 процентни пункта до 66.3 процента.

 

Конкуренция

От Комисията за защита на конкуренцията отбелязват в своя анализ, че на пазарите на пренос на данни и достъп до интернет се наблюдава конкуренция между много участници на пазара, в резултат на което се подобрява качеството и все повече потребители ползват високоскоростен, както фиксиран, така и мобилен достъп до интернет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във