Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ръст на поръчките повишава приходите и печалбата при кораборемонта

Независимо от трудностите и ограниченията, наложени от пандемията от COVID-19 и разгорелия се военен конфликт между Русия и Украйна, приходите на Кораборемонтен завод "Одесос" АД - Варна от кораборемонт през третото тримесечие надхвърлят тези от миналата година с над 20 на сто.

За деветте месеца в КРЗ „Одесос” са ремонтирани общо 45 кораба при 38 година по-рано  Общата  стойност на извършените кораборемонтни услуги е  49.06 млн. лева спрямо 37.54 млн. лева преди година. Общият размер на паричните постъпления за  трето тримесечие нарастват до 52.09 млн. лева. Увеличеният брой поръчки естествено е повишил и общите разходите за дейността на завода, които са 39.91 млн. лева срещу 35.15 млн. лева за същият период на миналата година.

Крайният резултат на КРЗ "Одесос" за периода е двойно увеличение на печалбата до 12.19 млн. лева.

Основен вътрешен източник на ликвидност за фирмата са материалните запаси и наличните парични средства. От завода съобщават за значително увеличение на тези активи спрямо същия период на миналата година. Външен фактор за ликвидност са краткосрочните вземания, които са с висока степен на сигурност и регулярност на събирането им, уточняват от компанията.

Към края на септември в завода са работили 712 човека при 761 души година по-рано, а средната  работна  заплата на човек за периода е 1948 лева при 1737 лева за същия период на 2021-а.

Рискове

Продължаващият военен конфликт между Русия и Украйна води със себе си множество негативни последици в световен мащаб, включително в Кораборемонтен завод „Одесос“, като увеличени цени на енергоносители, затруднени доставки на стоки и материали и т.н.

КРЗ „Одесос” има взаимоотношения с чуждестранни доставчици и клиенти, което предполага че част от разчетите, приходите и разходите са деноминирани в чуждестранна валута, съответно генерират високи нива на валутен риск. Основните доставки на материали и основните продажби на дружеството са в евро, но не малка част са и доларови, което генерира валутен риск поради възможни негативни движения на еврото спрямо долара. 

Дружеството работи с изключително широка гама от суровини и материали, като основните са различни видове метали (ламарини, стоманени профили и др.), електроди, кабели и други ел. материали, дървен материал и много други. Повишаването на цените на суровините и материалите би довело до негативни последици за дружеството.

Увеличаването на цената на ел. енергията за промишлени нужди също може да даде негативен ефект върху финансовото и оперативното състояние на КРЗ „Одесос”, тъй като дружеството генерира високи разходи за ел. енергия.

Основният фирмен риск за КРЗ “Одесос” е свързан с възможните изменения на търсенето и предлагането на кораборемонтните услуги в световен мащаб. Това означава, че колкото по-променливи и по-непостоянни са приходите, толкова по-голяма е несигурността дружеството да реализира положителен финансов резултат, т.е. рискът за инвеститорите, респективно кредиторите, ще бъде по–висок.

Предлаганата от КРЗ “Одесос” АД услуга (кораборемонт), е в силна зависимост от международният фрахтов пазар. Поради спецификата на предлаганата от завода услуга, търсенето и е в силна зависимост от множество външни фактори. Това не позволява точно планиране на  бъдещите приходи.

Остава и рискът от потенциално въздействие на COVID-19. В случай на разрастване на пандемията, са възможни сътресения при работата на дружеството, предвид силната обвързаност на работата  с международния пазар  и евентуална нужда от принудителни действия по карантиниране – както на персонала на дружеството, така и на корабите, пристигащи от рискови дестинации.  

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във