Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ръст на оборотите в куриерските услуги с 20%

Заради пандемията от коронавируса индексите на оборота в услугите продължават се движат разнопосочно по сектори и през третото тримесечие на годината, както на годишна, така и на тримесечна база. 

Годишни изменения

През третото тримесечие на годината общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 13,9% под равнището на същото тримесечие на 2019 година. Най-голям спад е регистриран при „Въздушен транспорт“ - със 75,1%, и „Воден транспорт“ - с 34,7%.

Увеличение се наблюдава само при „Пощенски и куриерски услуги“ - с 19,4%.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е с 10% по-висок през третото тримесечие на 2020 г. на годишна база. Най-съществено нарастване се наблюдава при „Далекосъобщения“ - с 24,7%.

Значителен спад е отчетен при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (42,5%).

При „Други бизнес услуги“ понижение спрямо третото тримесечие на 2019 г. се наблюдава при повечето дейности, като най-голям спад е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - със 70,3%. Най-съществено увеличение се наблюдава при „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“ - с 16%.

Тримесечни изменения

По предварителни данни общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 9,5% спрямо второто тримесечие на годината. Най-голям ръст се наблюдава при „Воден транспорт“ и „Сухопътен транспорт“, съответно с 15,5 и 14,1%. Намаление е регистрирано само при „Въздушен транспорт“ (16,8%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във