Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ръст на инвестициите и лек спад в стокообмена с Нидерландия

Нов посланик ще представлява Кралство  Нидерландия в България.  Симон Ван Дер Бург е връчил вече своите акридитивни писма на заместник-министъра на външните работи Румен Александров.

Двамата са споделели вижданията си относно потенциалът за развитие на търговско-икономическите отношения, както и сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между двете страни.

„Предвид увеличаващия се брой български студенти в Нидерландия, бихме искали да засилим сътрудничеството между българските и нидерландските университети чрез провеждане на съвместни форуми и насърчаване на контактите между хората“, е заявил Румен Александров.
Двамата събеседници са обсъдили пандемията от коронавирус, ваксинационната кампания, Планът за възстановяване и устойчивост, както и ситуацията в Афганистан. Нидерландия е заявила своята готовност да окаже съдействие при необходимост от евакуация на наши сънародници.

Кралство Нидерландия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България. Дори от 2012-а обменяме стоки по над един милиард евро.

През пандемичната 2020 г. износът за тази страна е в размер на 736.6 млн. евро, което означава спад от 2.7% в сравнение с 2019-а. Износът ни е за 756.6 млн. евро и е намалял с 2.3 на сто. Вносът от Кралство Нидерландия е на стойност 1.22 млрд. евро като нараства с 1% на годишна база. Салдото е отрицателно за България и е на стойност минус 481.4 млн. евро. Стокообменът възлиза на 1.95 млрд.евро и е намалял с 0.4 на сто.

Водещи стоки в износа за Нидерландия през миналата година са семена от слънчоглед (9.2%), биодизел (7.9%), медикаменти (6.1%), семена от репица или рапида (4.6%), царевица (4.6%) и други. Във вноса от тази страна преобладават биодизел и смеси от биодизел (9.0%), медикаменти (7.2%), електрически апарати за телефония (5.8%), кръвни продукти (4.1%), трактори (3.1%) и други.

В същото време Нидерландия е най-големият инвеститор у нас. За 2020 г. нетните инвестиции от Кралството в България са 393.9 млн. евро. До края на 2020 г. размерът на преките чуждестранни инвестиции на Нидерландия у нас възлиза на 7.08  млрд. евро, с което страната се нарежда на първо място по размер на вложенията в България.

А за периода от 2008 г. до момента има пет проекта, които са сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите с участие на нидерландски инвеститори.

Между правителствата на България и Кралство Нидерландия няма действащи спогодби и споразумения за сътрудничество в областта на туризма. Но прави впечатление големият интерес за пътувания. През последните четири години преди пандемията по над сто хиляди нидерландци са пътували до България. През 2019 г. те са били 134 804 и страната е заемала 10-то място сред страните членки на ЕС по брой чуждестранни туристи. Логично пандемията е свила дпастично техния брой през 2020 г. като в местата за настаняване у нас са гостували 11 хил. нидерландци.

През 2019-а пък 75 685 български туристи са осъществили пътувания в Нидерландия, като страната е била на 15-то място като туристическа дестинация за българите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във