Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Рокада в борда на мините

Вятърът на промяната задуха и в централата на най-голямото ни въгледобивно дружество

С решение на съвета на директорите на Българския енергиен холдинг (БЕХ) е направена рокада в борда на държавната компания "Мини Марица-изток". Един от водещите български учени в областта на геологията - доцентът по геология и геоинформатика в Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" - Георги Айданлийски, влиза в него на мястото на Николай Диков. "Включването на експерт от висока класа в ръководството на "Мини Марица-изток" ЕАД се налага от необходимостта да се повиши ефективността на дружеството, както и във връзка с огромните предизвикателства, пред които е изправена въгледобивната индустрия в България и ЕС", изтъкват от енергийния холдинг.

Последните новини около компанията наистина не са оптимистични. Според предварителния й финансов отчет за 2016-а тя е отчела печалба от 1.1 млн. лв., или с 58% по-малко от предишната година. Приходите от дейността също се свиват - с 54.5 млн. лв. - до 535.6 млн. лева. През 2016-а са били добити и с 4.1 млн. т по-малко въглища. Всъщност развитието на дружеството пряко зависи от натоварването на електропроизводствените мощности в комплекса "Марица-изток" - ТЕЦ "Марица-изток 2" , "Контур Глобал Марица-изток 3", "Брикел" и "Ей и Ес - Марица-изток 1". Работата е там, че заради обсъжданите в Европейската комисия допълнителни ограничения на серните и азотните емисии дейността на централите може да бъде значително ограничена. Което ще се отрази и на бъдещата дейност на мините.

За решаването на посочените проблеми ще трябва да помогне Георги Айданлийски. Той е роден на 4 декември 1964-а във Варна. Завършва МГУ - София като инженер-геолог, а от 1990-а е преподавател в това учебно заведение.  От 2005-а е доктор по "Литология" и доктор по "Палеонтология и стратиграфия". Участвал е в курсове за квалификация в България, Чехия, Финландия, Шотландия и Белгия. Притежава богат професионален опит като консултант и мениджър на проекти в сектора, работи и като научен консултант на "Музейко" - София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във