Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Родна земя холдинг" иска да купи веригата "Хит Хипермаркет"

Ръководената от Юлия Ненкова Комисия за защита на конкуренцията трябва да разреши концентрацията между двете компании

"Родна земя холдинг" АД е уведомил Комисията за защита на конкуренцията, че има намерение да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол върху "Хит Хипермаркет" ЕООД, съобщиха от регулатора.

"Родна земя холдинг" АД, който обединява шест дъщерни дружества, се занимава с търговия с природен газ, бизнес със зърно, земеделска земя, фотоволтаични проекти, търговия на дребно със строителни материали и градинско обзавеждане чрез веригата магазини за стоки за строителството, стоки за дома и градината от типа "Направи си сам", както и управление и продажба на недвижими имоти. През 2015 г. бившият приватизационен фонд изкупи мажоритарния дял в дужеството "Хедус" АД, което пък притежава 100% от капитала на BauMax България - най-голямата търговска верига от типа "Направи си сам" у нас.

От средата на юни "Родна земя холдинг“ АД започна публично предлагане на 20 000 000 обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев на акция и емисионна стойност 1.80 лв. на акция при общ размер на предлаганата емисия 36 000 000 лева. Капиталът се увеличава съгласно решение на съвета от 36 010 600 лева на 56 010 600 лева.

Германската компания "Хит Хипермаркет" ЕООД е специализирана в търговия с ежедневни потребителски стоки и отдаване под наем на търговски недвижими имоти. Тя стъпи на пазара в София с магазин в  жк "Младост" през 2004 г., а една година по-късно отвори и втори обект в жк "Люлин".

Очаква се операцията да окаже въздействие върху два продуктово-географски пазари в страната: търговията на дребно с ежедневни потребителски стоки (хранителни и нехранителни) и отдаването под наем на търговски недвижими имоти.

Искането от "Родна земя холдинг" АД е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение по казуса. В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да предостави информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответните пазари в страната.

Становището следва да бъде заведено в деловодството на КЗК в срок от седем дни от датата на публикуване на съобщението (18 юли), като бъде подкрепено със съответни доказателства.

Съобщението е изготвено от уведомителя, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършване на цялостна оценка на нотифицираната сделка, уточниха от регулатора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във