Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

РИВИЕРА НАПУСКА МОРЕТО И ОТИВА НА СЕЛО

След половингодишни усложнения акционерите на курорта Ривиера най-после откриха законосъобразна процедура за увеличението на капитала на дружеството. Общото му събрание прие условията, по които ще се емитират новите акции. Ако те бъдат изкупени, по банковите сметки на Ривиера ще постъпят 5 391 106 лева. С набраните пари мениджърите на курорта възнамеряват да купят хотелска база във вътрешността на страната за развитието на селски туризъм. По този начин ще се разнообрази портфейлът на предприятието, твърдят управителите му. В същото време обаче Ривиера е прехвърлила на мажоритарния си собственик Ривиера мениджмънт 19.3% от дълготрайните си материални активи. Така се стига до странното положение, в което от морски курорт дружеството се превръща във фирма за селски туризъм, който напоследък излиза на мода и у нас.
Подписката по набирането на новите акции ще започне на 20 май. В едномесечен срок досегашните собственици ще могат да записват нови книжа пропорционално на броя на тези, които притежават в момента. След 20 юни неизкупените акции отново ще се придобиват пропорционално на дяловете в продължение на още три дни. Интересното е, че съгласно решението на събранието, само 25% от стойността на новопридобитите книжа трябва да се заплати още при записването. Останалите пари ще се внасят в двегодишен срок.Това навежда на мисълта, че може би свежите пари не са чак толкова необходими в Ривиера, а увеличението на капитала е по-скоро с цел да се промени акционерната структура на курорта.
Подписката трябваше да започне още през ноември миналата година след решение на съвета на директорите, чийто председател е Емил Кюлев. Дори бяха направени първите вноски и в баланса на Ривиера към края на 2000 г. бе записано новото ниво на основния капитал от 9.8 млн. лв., въпреки че Централният депозитар не е регистрирал нова емисия акции. Тогава процедурата бе спряна от председателя на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) Радослав Цончев. Неговите мотиви бяха, че увеличение на капитала, за което не е гласувало общото събрание, може да се извърши само ако преди това е изготвен проспект. Такъв обаче няма. Затова и подписката бе спряна.
В момента Ривиера мениджмънт - работническо-мениджърско дружество, контролирано от Емил Кюлев, притежава 93% от капитала на черноморския курорт. Придобиването на такъв сериозен пакет стана след поредица от операции. През януари 1998 г. бяха приватизирани 60% от акциите на курорта. Тогава този дял бе оценен на 11 млн. щ. долара. От тях обаче само 10% бяха платени в брой. Останалите 9.9 млн. щ. долара могат да се издължат срещу компенсаторни инструменти. Така че 60-те процента са стрували на Ривиера мениджмънт не повече от 3 млн. щ. долара.
През 1999 г. бяха предприети две увеличения на капитала на Ривиера, след които той достигна сегашната си стойност от 4.409 млн. лева. Силен шум породи последната емисия акции на курорта през декември 1999 година. Тогава РМД-то получи книжата срещу апортна вноска - хотелски комплекс Аглика с разгърната застроена площ от 2447 кв. метра, вила Аглика с площ от 630.7 кв. метра, както и тенискорт и две площадки за паркиране. Това имущество бе оценено на 3.387 млн. лв. - три пъти по-скъпо от стойността на целия курорт Ривиера. Всъщност целта на тази операция бе допълнителното размиване на капитала на морския курорт, тъй като именно след нея РМД-то установи контрол над 93% от него.
РМД-то всъщност печели от участието си в Ривиера на няколко фронта. Както стана ясно по-горе, само за 2000 г. Ривиера мениджмънт са станали собственици на дълготрайни материални активи от курорта за 3.8 млн. лева. Това са 19.3% от всички активи на дружеството. Така вероятно бавно, но сигурно целият комплекс може да премине в ръцете на Емил-Кюлевата фирма, а Ривиера да остане куха структура. Това естествено е най-черният сценарий. Нищо чудно курортът да си остане едно относително стабилно дружество, каквото е в момента.
РМД-то е и най-големият туроператор, който работи за комплекса. През 2000 г. Ривиера мениджмънт е продал хотелски услуги в Ривиера за 1.454 млн. лева. Това са цели 28.6% от приходите на курорта. Между другото, като цяло Ривиера се развива много добре. През сезона май-октомври 2000 г. е постигната 80% заетост на легловата база. Освен това на територията на комплекса се организират различни конференции и семинари, като сред клиентите на дружеството са били Топенерджи, фондацията Отворено общество и МобилТел.
Над 75% от клиентите на Ривиера през 2000 г. са чужденци. От тях преобладават германците и руснаците, но тук са пребивавали и нощувки от Белгия, Холандия, Финландия и Австрия. За новия сезон се очаква леко повишение на туристите от Германия, Белгия и Австрия, но в общи линии приходите няма да се променят съществено.
Интересно е, че Ривиера държи 8% от капитала на РОСЕКСИМБАНК, председателствана също от Емил Кюлев. Освен това курортът притежава и 1000 акции от застрахователното дружество Алианц България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във