Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Ритон П" обезсили собствени акции и намали капитала си

Фирмата "Ритон П" АД - Панагюрище, специализирана в производството на шивашки изделия, които са предназначени за пазара в страната и чужбина, е намалила капитала си, съобщиха от компанията майка "Доверие Обединен холдинг" АД. Процедурата е вписана вече в Търговския регистър.

Намалението на капитала е във връзка със сключена сделка за покупка на 871 742 броя собствени акции на "Ритон П" и последващото им обезсилване. Сделката е била одобрена от Управителният съвет на дружеството майка в съответствие с чл.114, ал. 3 от ЗППЦК, за което и Комисията за финансов надзор е уведомена. След обезсилването на акциите капиталът на "Ритон П" АД е в размер 294 182 лева, разпределени в 294 182 акции. "Доверие Обединен холдинг" АД притежава чрез свързаноно лице "Доверие - капитал" АД общо 83.14% или  244 570 броя акции.

"Ритон П" АД е правоприемник на предприятие с дългогодишни традиции в областта на шивашката промишленост, което води началото си от 1939 година. Основната дейност на фирмата е производство и търговия на мъжки ризи и дамски блузи, като от 1964 г. "Ритон П" реализира външнотърговска дейност предимно за страните от Европейския съюз. През 1997 г. фирмата е приватизирана и вписана, като "Ритон П" АД.

През 2005 г. е открито ново предприятие "Ритон Класик" ООД - джойнт венчър на "Ритон П" АД и холандската фирма "Емерго Фешън". Основните й партньори са фирми от: Германия, Франция, Италия, Австрия, Гърция, Дания, САЩ и Великобритания.

"Доверие Обединен холдинг" АД е една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща множество дружества от различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България. Компанията е публично дружество, чийто акции се търгуват на "Българската фондова борса".

Facebook logo
Бъдете с нас и във