Банкеръ Daily

Управление и бизнес

РИОСВ-Пазарджик каза "не" на волфрамовата мина край Велинград

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик отхвърли реализирането на инвестиционното предложение за "Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище "Грънчарица Център". Това съобщават от пресслужбата на екоинспекцията, след като директорът е подписал решение по Оценката за въздействие върху околната среда/ОВОС/, с което не одобрява осъществяването на инвестиционното предложение на "РЕСУРС-1"АД на територията на община Велинград.

На заседание 19-членният съвет при РИОСВ-Пазарджик не е одобрил доклада за ОВОС, внесен от инвеститора, с 18 гласа "против" срещу 1 "за". 
Мотивите на експертите са, че в доклада не са отразени съществуващите водохващания за питейно-битови нужди, попадащи в рамките на заявената площадка. Не са отчетени потенциалните въздействия върху повърхностните води и е напълно реалистично питейните води да бъдат замърсени от рудодобива. Същото се отнася и за атмосферния въздух в района на евентуална бъдеща мина.

Друг мотив за решението на експертите е, че липсват мерки за недопускане замърсяването на водоизточниците. Взето е предвид и становището на РЗИ - Пазарджик, според което дейността на мината ще доведе до сериозно отрицателно въздействие върху околната среда в района и до рискове за здравето на хората в близост до находището.

На решението са повлияли и внесените над 6000 писмени становища от граждани, обществени организации и юридически лица, които декларират принципно несъгласие и са против реализацията на това инвестиционно предложение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във