Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Рибарските пристанища - новата страст на строителите

Българските рибари сериозно се съмняваха миналата година, че ще загубят повече от половината от  евросредствата, отредени за оперативна програма "Развитие на сектор рибарство" за предишния програмен период (2007-2013-а). В края на 2014-а обаче правителството съобщи, че е "стопило" опасността от загуби по тази програма и вместо 100 млн. евро вероятно ще загубим около  26 млн. евро. А през седмицата  "доплуваха" и субсидиите от фондовете на  програмата -  Държавен фонд "Земеделие" изплати над 5.5 млн. лв. по мерки от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство". От тях 75% са европейски средства от Европейския рибарски фонд и 25% са доплащане от държавния бюджет.

Част от парите  са за инвестиции в две предприятия в сектора - едното вложение е за изграждане на ново стоково тържище около Бургас, второто - за модернизиране на съществуващо производствено предприятие за рибопреработка. Проектът е по мярка 2.6 "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури". По него вече са изплатени  700 хил. лева.  Тази субсидия покрива  60% от целия размер на инвестицията.

Разплащателната агенция изплати авансово и над 4.5 млн. лв. на община Созопол по проект "Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр.Черноморец" по мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища" на оперативната програма. Проектът ще бъде изпълнен на два етапа, а крайният срок за завършването му е 31 август 2015 година. Общият размер на инвестицията е 9 166 483 лв. без ДДС. В този случай безвъзмездната финансова помощ е 100% от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.

Инициативата за обновяването на пристанището 

се зароди преди близо две години, но реализацията му ще стане след още две. Предвижда се да бъдат създадени защитени пристани за швартоване и техническо обслужване на плавателните съдове, за разтоварване на улова, ще бъде осигурено производството на лед, ще се разширят възможностите  за съхранение на улова, ще се обособят места за провеждане на търгове за първа продажба, изграждане на подходящи санитарни зони, организиране на транспорт и други.

Акваторията на новото рибарско пристанище се увеличава с  още  24 декара. Рибната  борса ще е със  застроена площ от 288 кв. м, а дължината на оградния вълнолом ще е 238 метра. Рибарското пристанище ще включва още пирс за рибарски кораби, лодъчни пристани с хелинг, плаващи пристани и навигационни съоръжения.

През септември община Созопол е пуснала обществена поръчка за наемане на външен изпълнител, който да изпълни  проекта за модернизация на вече съществуващо пристанище и да му даде изцяло нов облик.

Това не е първият подобен проект в района. Ще  припомним, че в края на месец март 2013-а предишното правителство на Бойко Борисов даде право на строеж върху морското дъно за разширяването и модернизацията на

пристанище в Черноморец

То стана собственост на община Созопол през 2009 година. Дотогава за развитието му отговаряше „Пристанище Бургас" ЕАД.

Обществената поръчка включваше изграждане на рибна борса, на ВиК и на  електрозахранване на площадката и около нея.  Освен това изпълнителят се ангажира да изгради и пристанищна инфраструктура - ограден вълнолом, пирс за рибарски кораби, лодъчни пристани, плаващи пристани и оградна дига. За изпълнител е бил избран „Консорциум Черноморец инженеринг", който се управлява от Пламен Проданов. В сдружението влизат акционерното дружество "Космос шипинг", собственост на самия Проданов (той държи лично 98% от капитала и 2% чрез едноличното си дружество с ограничена отговорност "Сийленд груп"), и притежава 93% от акциите на консорциума. Пет на сто пък държи "Планекс" ООД, управлявано от Христо Димитров. Дружеството е част от "Планекс холдинг" на Пламен Андреев и Христо Димитров. С 2% участва  украинската компания "Инфлот - Данубис Ейджънси". Холдинговата структура е известна освен с големи градежи по цялото Черноморие, така и с това, че преди години негови представители се впуснаха директно в политиката. Те официализираха навлизането на бизнеса в управлението на Варна чрез създадената от едри предприемачи за местните избори партия "Глас". Тя подкрепи третия мандат на бившия градоначалник на Варна Кирил Йорданов.

Но очевидно

партийните дейности  не са приоритет за строителните предприемачи

Сега те усилено работят по реконструкцията и модернизацията на пристанището. Същинските строителни дейности предстоят след приключването на археологическите проучвания в залива. Те се извършват от екип водолази към Центъра за подводна археология и са проведени на няколко етапа. Резултатите от тях ще бъдат обобщени в специален доклад. Към момента се извършват подготвителни дейности като изкопи и създаване на работни площадки, които да подпомогнат същинските строителни дейности. Вече е започнало изграждането на оградния вълнолом. Осигурени са лицензи и патенти за изграждане на инженерните мрежи, които включват ВиК и елмрежи. По проекта ще бъдат поставени различни по големина тетраподи ( бел.ред. изделия от бетон, които служат за укрепване на свлачища), чиято изработка и монтаж са поверени на френска фирма. Към момента са извършени 10 на сто от строително-монтажните дейности, отчитат от консорциума.

Инвестиционният проект предвижда рехабилитация на вече съществуващата инфраструктура. Акваторията на обекта в момента е около 4600 кв. м, като според проекта трябва да се увеличи с две допълнителни зони - вътрешна, за маневриране на рибарски плавателни съдове, катери и рибарски лодки с обща площ от 24 хил. кв. м и външна зона (навигационен канал) от 12 хил. кв. м за безопасна транспортна комуникация на влизащи и излизащи от пристанището плавателни съдове.

Капацитетът на пристанището ще се разшири до 96 стоянки за рибарски лодки с дължина от 7 до 12 м и ще се открие възможност за докуване на 10 кораба с максимално тегло до 200 тона и дължина до 25.5 метра.

Община Бургас се оказва водеща в този вид проекти

Вече е планирано да се реконструира и модернизира рибарското пристанище в рибарското селище Ченгене скеле. И тук е  обявена процедурата за избор на изпълнител. Стойността на инвестицията е 11.5 млн. лв. без ДДС. Според обявлението в сайта на Агенцията за обществени поръчки участниците в търга могат да подават документи до 3 февруари. Офертите се предвижда да бъдат отворени на 4 февруари в заседателната зала на община Бургас.

Местната администрация  разчита на финансиране от новата програма „Рибарство“ 2015-2020 г. и има готовност да стартира строителните дейности със собствени средства.

Хората на кмета Димитър Николов планират да превърнат рибарското селище Ченгене скеле в туристическа атракция. През 2011-а местността официално получи статут на селище с разработения подробен устройствен план, с което се постави и началото на реализацията на плановете на местната власт за развитие на околностите. Променено беше предназначението на земи от държавния горски фонд, с което започна изграждането на елементите на техническата инфраструктура, уличната мрежа и нов канал с лодкостоянки.

Порутените постройки в селището ще бъдат заменени с автентични рибарски хижи. Потомствените рибари ще могат да запазят поминъка си, след като години наред се притесняваха за статута на селището заради незаконното строителство в района и след разпалените спорове за премахването му, за които в. "БАНКЕРЪ" е писал неведнъж.

Плановете за реконструкция на пристанището предвиждат да се осигурят още  110 места за акостиране на рибарски съдове (рибарски лодки и риболовни кораби до 8, 9 и 20 м), както и да се изградят обслужващи сгради и съоръжения, които да отговарят на европейските изисквания. Планира се строителството на сграда с административни функции, площадка за разтоварване, сортиране и първична обработка на улова, рибна борса, складове, зона за временно съхраняване на отпадъци, ремонтна работилница, заведение за хранене с минимум 50 места, сгради за охрана, паркинги. Пристанището ще обхване площ около 10 хил. кв. м, предвижда се и довеждащ път.

Ако инвестиционният процес върви с тези темпове, вероятно строителството на нови рибарски пристанища ще се превърне в новата страст за строителите .

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във