Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Рибарската програма почва да "плува"

S 250 12379aa8 9371 4386 97f1 2f040db0650f

Финансирането на проекти по новата Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. ще започне с приемане на заявления по първата мярка - 4.1 „Подпомагане за стратегиите за водено от общностите местно развитие“. Това стана ясно в сряда, когато министърът на земеделието и храните Десислава Танева откри първото за страната ни рибно тържище в Бургас.

Специализираното стоково тържище за търговия с риба и с рибни продукти в морския град е изградено с финансиране от мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от програма „Рибарство“ 2007-2013 година. Общата стойност на одобрената субсидия по проекта е 4.8 млн. лева. Борсата е първата и единствена до момента в България, която удовлетворява световните стандарти. Стоковото тържище ще обслужват 49 души.

В новата рибарска програма е заложен бюджет от 113.5 млн. евро, обяви министър Танева. Тя обаче тепърва трябва да бъде одобрена  от Министерския съвет и едва тогава  от Европейската комисия.  Надеждите на агроначалничката са това да стане до края на ноември.

Новата програма, макар и позакъсняла (тя беше единственият от програмните документи, заложени в Споразумението за партньорство с Европейския съюз, който дотогава не беше изпратен в Европейската комисия), вече мина през първото сито - на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз още в края на миналата година. През януари обаче Европейската комисия по Оперативна програма "Рибарство" отправи към програмата над 200 забележки, които до март бяха отстранени. Според тогавашните обещания тя трябваше да бъде окончателно одобрена до юли, но очевидно работата отново се е забавила. На този етап се знае, че неофициален вариант на програмата е изпратен на Европейската комисия на 31 юли, но окончателният  все още не е гласуван.

Още в края на миналата година стана ясно, че бюджетът за новия програмен период  е увеличен с над 12 млн. евро спрямо изминалия.  Старите параметри на програмата бяха в рамките на  101 млн. евро, от които 75 млн. евро бе безвъзмездната помощ. Още в края на миналата година стана ясно, че благодарение на безхаберието на предишното управление на държавата вече  бяха загубени 8.5 млн. евро и за използването на още 5.5 млн. евро съществува риск дали ще успеем да ги употребим.

Към днешна дата агроведомството отчита, че проектите по старата програма  са договорени  на 105%,  но засега разплатените по средства са едва 64 на сто.

Програмата се финансира от Европейския фонд за морско дело и рибарство. Тя е насочена към насърчаване на конкурентоспособността и екологичната устойчивост в секторите на рибарството и аквакултурата. Целта е да помогне за повишаване на заетостта и за разнообразяване на рибарските дейности. От общия финансов ресурс на програмата за периода до 2020-а европейската помощ е 88 млн. евро, а националното съфинансиране - 25.5 млн. евро.

През април правителството определи дирекция „Морско дело и рибарство” на Министерството на земеделието и храните за Управляващ орган по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 година. Това стана с промяна в РМС 792/2013 за определяне на органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на Европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на Европейския съюз през новия програмен период. Междинни звена по програмата са Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция. Мотивите за това  правителствено  решение  бяха, че по този начин се  създават условия за адекватно функциониране на системата за управление и контрол по Програмата за морско дело и рибарство и за осъществяване на плавен преход между двата програмни периода.

Освен познатите дейности, разпределени в шест приоритета,  в програмата за първи път се предвиждат и компенсаторни плащания за преминаване на аквакултурното производство под контрол, обяви министър Танева. Друга новост е възможността производителите да се сдружават с цел да получат пряк достъп до пазара и по-висока цена.

Министър Танева  очаква интересът към новата програма да бъде голям, а реализацията й да е успешна. Друг е въпросът кога най-сетне окончателният й вариант ще „отплува“ към Брюксел. А още по-важно, кога и как ще акостира обратно у нас? В противен случай всичко остава в пожелателно наклонение.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във