Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Рязко ускоряване на производствената инфлация през април

Общият индекс на цените на производител (т. нар. производствена инфлация) през април се увеличава с 9.8% в сравнение със същия месец на 2020 година. Ръст на цените е регистриран в добивната промишленост - с 20.0%, в преработващата промишленост - с 10.9%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.5%. Това показват обявените днес данни от Националния статистически институт (НСИ).

 

През миналия месец на годишна база е отчетен по-значителен ръст в преработващата промишленост при: производството на основни метали - с 31.3%, производството на каучук и пластмаси - с 9.4%, производството на химични продукти - с 8.6%, и при производството на хранителни продукти - с 6.8%. Намаление на цените се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2.0%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.6%.

Месечни изменения

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 0.3% спрямо предходния месец март. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.6%, в преработващата промишленост - с 0.2%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 1.5%.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на изделия от каучук и пластмаси - с 4.6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 3.0%, както и при производството на химични продукти - с 2.2%. Понижение на цените е отчетено при производството на основни метали - с 4.0%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар

през април се увеличава с 0.9% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 1.2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.5%, а в добивната промишленост е отчетено намаление на цените - с 0.2%.

По-съществено увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти - с 3.5%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 2.8%, производството на електрически съоръжения - с 1.8%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2021 г. нараства с 6.8% в сравнение със същия месец на 2020 година. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 21.6%, в преработващата промишленост - със 7.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.9%.

Спрямо април 2020 г. по-значителен ръст в преработващата промишленост е регистриран при: производството на основни метали - с 36.2%, производството на химични продукти - с 15.3%, производството на изделия от каучук и пластмаси - със 7.8%, производството на електрически съоръжения - с 6.7%. По-ниски цени са отчетени при производството на облекло - с 2.2%.

Индексът на цените на производител на международния пазар

намалява с 0.7% спрямо предходния месец, докато спрямо съответния месец на 2020 г. се наблюдава ръст на цените с 14.6%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във