Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Рестарт на търга за интерконектора с Гърция

Теодора Георгиева и Константинос Караянакос (вдясно) разписаха важни споразумения, но интерконекторът засега е само "на хартия".

Търгът за газовата връзка между България и Гърция бе възобновен, след като обжалванията на процедурата бяха прекратени от Върховния административен съд. Проектната компания ICGB съобщи, че заради забавянията се удължава срокът за подаване на оферти - до 10 септември. 

Обществената поръчка всъщност бе атакувана пред Комисията за защита на конкуренция от три различни фирми - "Некст инвест", "Лактис" и "Инсито". Само жалбата на първата обаче стигна до ВАС, тъй като бе подадена ден преди влизането в сила на промените в Закона за обществените поръчки, според които компаниите трябва да доказват пряк интерес към даден търг. Изглежда, именно заради липсата на такъв антимонополната комисия е отхвърлила съображенията на "Лактис" и "Инсито".

Параметрите на новото наддаване още не са публикувани нито на сайта на проектната компания, нито в Регистъра на обществените поръчки. Те ще станат ясни, след като ICGB получи одобрение за новия срок за подаване на предложения. 

По проекта за газопровода с Гърция има още три обявени търга - за избор на инженер-консултант, за производство и доставка на тръбите, както и за извършване на археологически проучвания по трасето. Първият все още е спрян, въпреки че КЗК не уважи доводите на дружеството, което го "замрази" през май. Търгът за доставката на тръби пък е със статус "Подаване на оферти". От документацията е видно, че във втората фаза покани за предоставяне на такива са изпратени до три компании - "Ерджияс Челик Бору Санайи", "Топливо-2" и "Коринт Пайпуърк Индъстри С.А.". Срокът обаче изтече миналия месец и оттогава не е публикувана нова информация. А за извършването на археологическите проучвания има избран изпълнител. Разкопките ще бъдат направени от Българската академия на науките срещу почти 2 млн. лева. Прогнозната стойност на поръчката бе 3 млн. лв., но БАН беше класирана на първо място по критерия "най-добра цена". 

Въпреки всички забавяния се очаква интерконекторът с южната ни съседка да е готов през 2021 година. Проектът е съфинансиран по линия на Европейската енергийна програма за възстановяване. Преди два месеца ръководителите на проектната компания ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос подписаха редица документи, гарантиращи ангажиментите за реализиране на съоръжението и свързването му с други ключови газови проекти в региона.

Един от подписаните документи е Меморандумът за разбирателство между Българския енергиен холдинг и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за предоставяне на заемно финансиране с очакван размер от 110 млн. евро. Въпросният кредит е обезпечен с държавна гаранция и представлява основната част от общите разходи за реализацията на газопровода, оценен на 239 млн. евро. 

Българо-гръцката проектна компания ще бъде включена като допустим бенефициент за финансиране и от европейските структурни фондове (ЕСИФ) по оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност". Изпълнителните й директори подписаха и споразумение за сътрудничество и свързване с ТАП (Трансадриатическия газопровод). Той е продължение на ТАНАП и по него в България ще получава по 1 млрд. куб. м природен газ годишно от находището "Шах Дениз", според сключения контракт с Азербайджан. Наред с това бе постигната договореност за отношенията и за физическата свързаност на газопровода на ICGB с мрежата на гръцкия газов оператор DESFA.

Facebook logo
Бъдете с нас и във