Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Ремонтират покоите на властта за 9 млн. лева

В последните си дни и часове администрацията на премиера Бойко Борисов реши, че може и да не се съобразява с неговия призив за "замразяване"  на обществените поръчки и 

направи поредния "удар"

Преди две седмици (на 10 януари) Министерският съвет „ускорено“ е обявил една от най-значителните поръчки за строителство, чиято прогнозна стойност достига 9 млн. лв. (7 200 000 лв. без ДДС.)

Тези пари са определени да бъде ремонтиран Дом 2 на правителствения  комплекс „Бояна“. Изборът на изпълнител трябва да стане на 7 февруари - точно в периода на политическото безвремие, когато дори ако управлява служебно правителство, то все още няма да е достатъчно ориентирано даже в разположението на коридорите в Министерския съвет, за разлика от „подготвените“ чиновници,  които ще определят фаворита и със сигурност ще успеят да обосноват законността на своето решение.

Официално поводът за тази прекомерно "ускорена“ процедура е, че обектът ще се ползва  за целите на председателството на Република България на Съвета на Европейския съюз  през следващата година.

Грандиозният ремонт на сградата

определена още през 2009-а като първа категория (съобразно чл.137, ал.1 от Закона за устройство на територията), ще бъде извършен „въз основа на изработен работен проект - за обект „Строително-монтажни работи на сградата и на част от сградните инсталации с въвеждане на енергоефективни мерки“ - така пише в обявлението.

Изработването на самия проект за предстоящото строителство вече "глътна" близо 400 хил. лева. Според данните от Агенцията за обществени поръчки на 14 септември миналата година е бил подписан договор за "проектиране и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на сградата и сградните инсталации с въвеждане на енергоефективни мерки за Дом №2 от комплекс "Бояна"“.

Контрагент на Министерския съвет е обединението ДЗЗД "Ен Ес Райс". В него влизат регистрираното преди година еднолично дружество "Ен ЕС Проект" (през юни 2015-а). То е с 2 лв. капитал и е собственост на 32-годишната Силвия Фандъкова и на "Фор Райс" ООД. То пък е притежание на 39-годишните Евгени Рафаилов и  Светослав Спасов.

Д-р арх. Евгени Рафаилов е водещият проектант по архитектурната част. Той е главен асистент в катедрата по  интериор и дизайн в архитектурата в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Името му нашумя

когато предишният служебен спортен министър Евгения Раданова спря договор за огромна обществена поръчка. Тогавашното ръководство  на "Академика 2011" се беше подготвило да изхарчи за ремонта на Зимния дворец в Студентския град 40 744 982.70 лева. И беше обявило изпълнителя - обединение "София спорт", в което влизаха  "Главболгарстрой"  и проектантското бюро "Фор райс" ООД. Оказа се, че всъщност фаворитът тогава е бил обединението, предложило... най-високата цена.

При внимателния прочит на документите за

сегашните проектантски услуги

въз основа на които ще се ремонтира Дом 2 в "Бояна",  се оказва, че цената на сключения договор с ДЗЗД "Ен Ес Райс" е абсолютно еднаква със записаната в обявлението като "прогнозна".

Що се отнася за самата поръчка за ремонта на правителствената резиденция, компанията, която ще бъде избрана, ще бъде натоварена да извърши строително-монтажните работи, ще трябва да се справи с подмяната на дограмата в цялата страда, със смяната на около 2640 кв. м мокет и 275 кв. м паркет, на облицовки от гранитогрес и фаянс на площ от 1437 кв. м и изчистване на над 8 дка мрамор. Ремонтът предвижда направата на близо 2.2 дка циментова замазка, доставка и монтаж на близо 1.8 дка гипсокартон и топлоизолация, както и боядисването на над 16 дка стени и тавани. Изпълнителят ще трябва да изпълни и всички дейности по ремонта и преустройството в архитектурната част по ВиК, електроуредбата и т. н., както и полагането на над 54 000 линейни метри кабели и над 1700 линейни м тръби.

Според поставените условия

„участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя - това изисква Законът за камарата на строителите за изпълнение на строежи от І група, І категория, съгласно чл.137, ал.1 от Закона за устройство на територията и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Тези регистри му позволяват да извършва строителни работи като предвидените в сегашната поръчка. За чуждестранните лица също се иска да фигурира в съответен регистър съгласно законодателството на държавата членка на ЕС или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

В случай че за поръчката кандидатства обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които според договора за създаването му ще бъдат ангажирани със строителството.

Освен това изрично е поставено условието „участникът да е реализирал през последните три приключили финансови години минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти в размер не по-малко от 9 млн. лв. без ДДС. Най-малко 3 млн. лв. без ДДС трябва да се падат на изработка, доставка и монтаж на дограма.

Кандидатът трябва да е изпълнил минимум две дейности - строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните пет години.

Добавени са и неслучайни „детайли“, като: „под идентични или сходни с предмета и обема на поръчката“ да се считат изпълнение на СМР на многофункционални сгради с хотелска и/или офисна част, конферентни зали, технически помещения с разгърната застроена площ на всяка от сградите, не по-малко от 8000 кв. метра. Строително-монтажните работи следва да включват доставка и монтаж на дограма и довършителни работи (зидаро-мазачески, бояджийски, поставяне на настилки и облицовки, полагане на електроинсталации).

Подобни "условия" не могат да не наведат на мисълта, че изборът на строител е почти предопределен - те са по мярката единствено на голяма строителна компания. Хора от бранша пък подозират, че вписаните условия в поръчката имат за цел да "пресеят" участниците така, че изборът да се сведе до компания, която работи в тясно сътрудничество както с управляващите, така и с проектанта. Скоро ще разберем дали тези подозрения са основателни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във