Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ремонтират най-пряката връзка на Монтана и Видин със София

Започва основният ремонт на 7.71 км от път II-81 Берковица - Монтана в участъка между селата Боровци и Благово (от км 86+289 до км 94+000). Инвестицията е за над 5.3 млн. лв. с ДДС. Проектът се финансира от Европейския съюз по Програмата Интеррег V-A Румъния - България 2014-2020, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет и е част от проект „Долж - Монтана: Съвместни стъпки за по-добра свързаност“, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Второкласният път е основна комуникация на Северозападна и Югозападна България през билото на Стара планина. Той е най-пряката връзка за жителите от областите Монтана и Видин със София, както и с Дунав мост II и пристанище Лом. 

Отсечката, която ще се ремонтира, започва след кръстовището с път III-815 за с. Боровци и с. Замфирово, преминава през с. Благово и завършва на 2 км след изхода на селото в посока Монтана. Тя свързва населените места в община Берковица с областния център Монтана, през нея преминава натовареният трафик от София, през „Петрохан“ за Монтана и Лом. През последните четири години АПИ обнови общо 77 км от второкласния път II-81 Костинброд - Берковица - Монтана. През миналата година по Оперативна програма „Региони в растеж“ завърши ремонтът на 43 км от пътя през „Петрохан“ на територията на Софийска област, а преди това по програма „Транзитни пътища V“ беше ремонтиран участъкът Йончеви ханове - Благово, изграден бе обхода на Берковица и обновена отсечката от „Петрохан“ от страната на Монтана. С изпълнението на проекта ще бъде обновен целият проход, ще се възстановят технико-експлоатационните характеристики на трасето, като се повиши безопасността и се осигури оптимална скорост на движение.

Обновеният участък ще бъде с нова асфалтобетонова настилка и подобрена отводнителната система. Ще бъде ремонтиран мост при 86-ти км над река Бързия, който е с шест отвора и е дълъг 102 метра. Съоръжението ще е с обновена хидроизолация, асфалтобетонова настилка и тротоари. Рехабилитираният участък ще е с нови ограничителни системи, знаци и хоризонтална маркировка. Ще бъдат монтирани и соларни знаци за измерване на скоростта на движение на превозните средства. Срокът за завършване на обекта е 12 месеца.

Основният ремонт ще бъде изпълнен от „ВДХ“ АД. Стойността на договора е 5 310 000 лв. с ДДС. Строителният надзор ще осъществи Обединение „Пътконсулт Инженерингс“ ДЗЗД, в което участват: „Консулт Инженерингс“ ЕООД и „Пътконсулт 2000“ ЕООД, и договор за 114 270 лв. с ДДС. Авторският надзор ще е на „Рутекс“ ООД. Техният договор е за 3 890,40 лв.

Общата стойност на проекта е 5 846 412 лева. От тях 4 969 450 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а 759 975,08 лв. е национално съфинансиране. Общо 116 987 лв. е приносът на Агенция "Пътна инфраструктура". Целта на проекта е развитие на пътната инфраструктура в трансграничния район чрез подобряване на достъпа до трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) в региона. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във