Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

РЕКОРДНИ ЕМИСИИ НА КАТАСТРОФИЧНИ ОБЛИГАЦИИ НАВОДНИХА ПАЗАРА

Застрахователи и презастрахователи търсят все повече начини да прехвърлят риска от природни бедствия върху международните капиталови пазари. Процесът бе ускорен след огромните щети, които ураганът Катрина нанесе в САЩ през миналата година. Рекордните емисии от т. нар. катастрофични облигации (които снемат товара от плещите на застрахователния бранш) през миналата година обаче са надхвърлили апетита на инвеститорите, констатира проучване на Ги Карпентър енд ко. - поделение на застрахователния брокер Марш енд Макленън. До 2005-а търсенето на този вид облигации далеч е надвишавало предлагането им, но бурите през миналата година са обърнали тренда. Пазарът на рисков капитал вече понесе първата си значителна загуба от публично обявените катастрофични облигации, коментира Кристъфър Макгий - шеф на специализираното звено за инвестиционно банкиране на Ги Карпентър.
Катастрофичните облигации се емитират от застрахователи и презастрахователи най-вече за да покрият огромните загуби от природни бедствия - урагани, тайфуни, земетресения и наводнения. Загубите по тези книжа възникват, когато се заведат искове срещу емитентите им, когато щетите надхвърлят определен горен лимит за едно-единствено събитие или натрупване от събития, или когато параметри на бедствието излязат над определени граници - като например скоростта на ветровете във Флорида е по-висока от покритата от застрахователните и презастрахователните компании.
Ги Карпентър оценява, че инвеститорите в миналогодишни катастрофични облигации, наречени Kamp Re 2005 (книжа, които са били публично обявени, но пласирани на частни лица), като цяло ще понесат загуба върху общия номинал на главницата от 190 млн. щ. долара след бедствието Катрина, наводнило Ню Орлиан и предизвикало едни от най-големите застрахователни щети от една-единствена буря. Горната загуба вероятно ще е първата за поредицата от катастрофични облигации, чиито емисии са били огласени публично.
Продажбите на катастрофични облигации през 2005-а достигнаха рекордна стойност - 1.99 млрд. щ. долара, от 12 сделки (доста повече от тези през 2003 г., възлизащи на 1.73 млрд. щ. долара и емитираните през 2004 г. книжа за 1.14 млрд. щ. долара). Общият обем на този вид облигации в обращение е достигнал почти 5 млрд. щ. долара в края на миналата година. Четирите емисии, които бяха предложени през последните три месеца на миналата година - след набега на Катрина, надвишиха търсенето и доведоха до увеличаване на доходността на книжата, която емитентите трябва да осигурят на инвеститорите.
Като цяло се наблюдава растящ интерес сред хеджинговите фондове да инвестират в нови презастрахвателни компании, опитващи се да спечелят от повишението на премиите след нанесените щети през миналогодишния сезон на ураганите вместо в катастрофични книжа .
Редом с тези две противоположни тенденции растат и запитванията от застрахователни и презастрахователни компании за нови емисии от катастрофични облигации като допълнение към традиционните им презастрахователни програми, заключава Ги Карпентър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във