Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Рекорд в производството на АЕЦ „Козлодуй”

От началото на годината до 14:30 часа на 30 декември АЕЦ „Козлодуй” произведе 16 555 000 МWh електрическа енергия при съблюдаване на всички изисквания за безопасна експлоатация. С това атомната централа достигна върховото си постижение от миналата година.

В оставащите часове до края на 2020 г. се очаква 5 и 6 блок да реализират нов производствен рекорд и да генерират общо 16 626 000 MWh.

С работата си атомната централа запази стабилния си и надежден характер и в условията на извънредна епидемична обстановка, АЕЦ „Козлодуй” отново доказа ключовата си роля на основен електропроизводител в страната, посочват от пресцентъра на АЕЦ.

В началото на този месец стана ясно, че за първите 9 месеца на 2020 г. централата отчита с над 20% по-малка печалба спрямо 2019 г. - 245 млн. лв. срещу 308 млн. лв. Това бе записано във финансовия отчет на компанията за деветмесечието. 

По-ниския финансов резултат основно се дължи на отчетения спад в приходите от продажба на електроенергия, поради влошената пазарна обстановка от разпространението на вируса COVID -19, обясниха от АЕЦ.

Оперативните приходи на дружеството за периода са 927 млн.лв. Спрямо същия период на 2019 г. са с 81 млн.лв. по-ниски. Основната част от тях идват от продажбите на електроенергия и съвсем малка част са от продажби на топлинна енергия. Отчетените инвестиционни разходи, осигурени със собствено финансиране възлизат на 53 млн.лв. 

Екологично чисто производство на електроенергия

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство.

Към момента „АЕЦ Козлодуй” ЕАД експлоатира два ядрени енергийни блока – 5 и 6 блок с реактори тип ВВЕР-1000, и две хранилища за съхранение на отработено ядрено гориво (ОЯГ) – хранилище за ОЯГ с технология за съхранение под вода и хранилище за сухо съхранение на ОЯГ.

АЕЦ „Козлодуй”, чието мото е „Енергия за чиста природа”, има значима роля в борбата с климатичните изменения и реален принос за постигане на екологичните цели за декарбонизация. Производството на електрическа енергия от АЕЦ практически не генерира парникови газове и има съществен екологичен принос за опазването на околната среда. От въвеждането в експлоатация на 1 блок на АЕЦ „Козлодуй” до края на 2019 г., атомната електроцентрала е произвела 634 064 453 MWh електроенергия. Това е предотвратило освобождаването на около 753 822 хиляди тона емисии на CO2 в околната среда.

Само за миналата година електропроизводството на АЕЦ „Козлодуй” е спестило на населението и околната среда вредното въздействие на над 19.5 млн. тона въглероден диоксид (CO2), 64 хил. тона серен диоксид (SO2), 14 хил. тона азотни оксиди (NOх) и 1.7 хил. тона прах, съдържащ естествена радиоактивност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във