Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Режат още цените на зелените мощности

Натягането на гайките в енергетиката продължава. По време на общественото обсъждане на тарифите за екотока, които трябва да влязат в сила от 1 юли, се разбра, че Държавната агенция за енергийно и водно регулиране предвижда за производителите на фотоволтаична енергия до 30 киловатпика цена от 189.97 лв. за мегават, при досегашна 268.68 лева. За централите в интервала от 20 до 200 киловатпика тя ще е 185.76 лв. вместо 260.77 лв., а за тези до 10 хил. киловатпика - 171.14 лв., а не 237.06 лева. Най-големите паркове (над 10 хил. киловатпика) ще са най-засегнати, след като цена от 236.26 лв. за мегават ще падне до 155.71 лева.


Собствениците на фотоволтаици, монтирани на покриви и фасади, също ще трябва да понесат известни ограничения. За най-малките панели - до 5 киловатпика, е въведена нова самостоятелна тарифа от близо 319 лв. за мегават. Монтиралите инсталации на покривите си с мощност от 5 до 30 мегаватпика, вече ще получават не над 400 лв. за мегават, а по 275.38 лева. За панелите от 30 до 200 мегаватпика цената ще се свие от 369.08 лв. на 204.62 лв., а за най-големите - до 1000 киловатпика, е предвидена тарифа от 190.47 лв. при досегашна над 316 лева.


Орязани са и цените на зелената енергия от централи, използващи за гориво биомаса. От 182.86 лв. на 131.51 лв. ще бъде намалена изкупната цена от съоръженията до 5 мегавата, които използват за гориво енергийни култури. За мощностите, работещи със земеделски отпадъци, намалението е от 192 лв. на 155 лв. за мегават при досегашна над 192 лева. А микровецовете с инсталирана мощност до 200 киловата ще трябва да се задоволят с 189.85 лв. при цена от 197.33 лв. досега. Минимално увеличение се предвижда единствено за някои ветрогенератори.


Съвсем очаквано намеренията на ДКЕВР не бяха посрещнати особено радушно от засегнатите страни. Силно притеснителна е поредната турбуленция , която се случва с регулацията на сектора на възобновяемите енергийни източници. Пледираме от много отдавна за пълна прозрачност в начина на ценообразуване. Засегнат е целият сектор на зелената енергия и това ще доведе до по-сериозни проблеми на страната ни в по-широк план, заяви Борислав Сандов от партия Зелените.


Българската асоциация за биомаса пък определи действията на държавната комисия като мощен удар върху сектор, който гарантира постоянни работни места в отдалечени райони с висока безработица и влива свежи пари в местната икономика.


В Българската фотоволтаична асоциация са на мнение, че фирмите от техния бранш се използват, за да се замаже тежкото положение в енергетиката ни, защото в другите производства на ток имало много скрити разходи, които не се отразявали в сметките на потребителите.


В момента ДКЕВР няма възможност нито да разгледа доклада за формиране на цената на зелената енергия, нито да преустанови изкупуването на енергията, произведена от възобновяеми източници. Всеки е в правото си да отстоява своите искания така, както ги вижда от неговата гледна точка. Но е необходимо да се съобразят абсолютно всички факти и обстоятелства, намаленото потребление и ситуацията в страната, отбеляза председателят на регулаторната комисия Анжела Тонева.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във