Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Рейтинг за институтите на БАН

Работна група от учени от Българската академия на науките подготвя рейтингова система, която да класира институтите. Тя трябва да започне да функционира от 2014 година. Един от най-съществените критерии за оценка ще бъде обществената значимост на съответния институт, каза министърът на образованието в служебния кабинет проф. Николай Милошев. Към момента държавната субсидия за академията е 60 млн. лв., които едва стигат за покриване на заплатите на над 6000 служители. Според Милошев в системата в най-скоро време ще бъде вкаран допълнителен ресурс и институтите трябва да имат стимул да се развиват, за да спечелят по-голямо финансиране. Милошев пое ангажимент, че екипът на образователното ведомство заедно със Съвета на ректорите ще подготви промени в Закона за развитие на академичния състав, които трябва да бъдат одобрени от следващото правителство.


Съветът на ректорите и Софийския университет неведнъж са поставяли въпроса за девалвацията на академичните степени и звания, която се получи при прилагането на закона от март 2011-а насам. Срещу него скочи и общото събрание на академиците и член-кореспондентите в БАН. С декларация учените посочиха, че законът не е въвел унифицирани държавни изисквания за минималните необходими показатели, които кандидатите за доцент и професор трябва да покрият, за да кандидатстват за академични длъжности. Благодарение на това са хабилитирани стотици кандидати. Липсва реална конкуренция при провеждането на конкурсите, създават се условия за самовъзпроизводство във всеки университет, колеж или научна организация. Не е създаден и орган за контрол върху приложението на закона. Затова БАН иска следващото Народно събрание да ревизира закона, той да бъде променен заедно с правилника за приложението му. На база на формулирани отново единни държавни критерии трябва да бъде извършена ревизия на проведените от началото на 2011-а процедури за избор на професори и доценти, смятат от академията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във