Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Регистър ще регулира търговията с машини за производство на тютюневи изделия

Министерството на икономиката предлага за публично обсъждане проект на Наредба за водене на публичен регистър на лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне, предлагане или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия. В този документ следва да се вписват и лицата, придобили машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия след проведена публична продан или от лице, което е извършвало дейност с машина и/или съоръжение за производство на тютюневи изделия като лицензиран складодържател.

Определя се също така и образец на уведомление до министъра на икономиката за вписване в регистър, който ще се поддържа като единна електронна база данни и ще е публичен. Той ще се поддържа по начин, който гарантира целостта на информацията и контролиран достъп за вписвания и преглеждане, става ясно от мотивите  към документа.

Проектът на Наредбата е изготвен в изпълнение на чл. 25, ал.3 на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Документът урежда реда за създаване и водене на регистъра.

Изпълнението на проекта на Наредба ще бъде в рамките на утвърдения бюджет на Министерството на икономиката. Документът e публикуван на интернет страницата на Министерството на икономиката и на Портала за обществени консултации. На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предоставяне на предложения и становища по проекта на Наредба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във