Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Регионалният министър проверява нови планове за застрояване на "Карадере“

Комитова информира, че към момента е изготвен предварителен проект на Общия устройствен план на община Бяла, който ще се подложи на оценка за въздействие на околната среда, екологична оценка и оценка за въздействието, но процедури са дълги и с неясен изход за бъдещите намерения.

Регионалният министър Виолета Комитова проведе среща с протестиращи срещу застрояването на местността „Карадере“ в община Бяла. 

Пред  Комитова представителите на протестиращите заявиха, че са притеснени от предварителния проект на Общ устройствен план на община Бяла, който отново предвижда застрояване на зелени зони, макар и с намалени параметри. Според тях в него има заложени пороци, произхождащи от ползването на неактуални данни за статута на земите и действащото законодателство. Те напомниха, че със закон е забранено урбанизирането на частни горски територии, които са придобити чрез заменки в периода 2004-2009 г., което по думите им не е отчетено, както и има и непълна информация за зоните с дюни, плажни ивици и земеделски площи. Представителите на протестиращите настояха да не се допусне безобразно застрояване на плажната зона и да се помисли за алтернативни форми на туризъм, които могат да носят доходи на местното население и общината.

Комитова информира, че към момента е изготвен предварителен проект на Общия устройствен план на община Бяла, който ще се подложи на оценка за въздействие на околната среда, екологична оценка и оценка за въздействието, като тези процедури са дълги и с неясен изход за бъдещите планове и намерения. Всички становища, които са получени в хода на общественото обсъждане и предварителното съгласуване, са изпратени към компетентните органи. Министърът подчерта, че в този предварителен план не може да се говори за строежи и брой туристически легла.

"С оглед установяване на евентуални пропуски и изчистване на плана, ще се изискат допълнителни данни от различните институции", увери регионалният министър.

От Министерството на земеделието и храните и Областна дирекция „Земеделие и гори“ – Варна ще бъде изискана справка за броя на земеделските имоти, за които има изготвен подробен устройствен план, но на тях не извършено строителство до 2017 г. Ще се поиска и справка за заменените имоти горска територия, които също да се изключат от плановете за урбанизация. От Регионалната инспекция на околната среда и водите – Варна ще се изиска справка за имотите с подробни устройствени планове, за които има извършен ОВОС, както и Оценка за съвместимост, в които може да се реализира инвестиция, защото отговарят на законовите изисквания. Събраната информация ще бъде подадена към проектантския екип, който изготвя Общия устройствен план, за да се нанесат съответните промени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във