Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Регионален иновационен център Северозапад" - стъпка в полза на местната икономика

Центърът на иновационния център ще бъде във Враца - най-големият град в Северозападна България.

В София официално бе учреден "Регионален иновационен център Северозапад" към Аутомотив Клъстер България, съобщиха от пресцентъра на област Враца. Регионалният иновационен център представлява сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на регионалния капацитет за въвеждане и развитие на иновации чрез засилване на сътрудничеството между бизнеса и научно-изследователските организации, университетите и други научни и образователни институти.
Създаването на "Регионален иновационен център Северозапад" към Аутомотив Клъстер България е поредната стъпка към подобряване на партньорството между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика. Центърът на иновационния център ще бъде във Враца.
Още от деня на създаването си сдружението си поставя за цел изграждането и развитието на модерна научноизследователска и иновационна инфраструктура. Това ще спомогне за ускоряване на икономическото и социално развитие на района. Иновационният център ще управлява проекти, включващи извършване на индустриални научни изследвания и експериментално развитие за насърчаване на иновациите. Не на последно място сред целите на сдружението е създаването на таланти за бъдещо иновативно и конкурентно развитие на Северозападна България, в който влизат областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, и Плевен.
Като част от Аутомотив Клъстер България, "Регионален иновационен център Северозапад" ще развива партньорството между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика.
Негови учредители са 11 организации, сред които Аутомотив Клъстер България, Община Враца, Областна администрация Враца, Търговско-промишлена палата Враца, Областна администрация Видин, Русенски университет "Ангел Кънчев", филиал Видин, както и компании от  региона. Очаква се инициативата за иновационния център да бъде допълнително подкрепена от голям брой организации.

Аутомотив Клъстер България (Automotive Cluster Bulgaria) представлява интересите на един от най-бързо развиващите се икономически браншове в България - автомобилната индустрия и производството на автомобили и компоненти за тях. Клъстерът обединява повечето от над 250 автомобилни производителя в страната, които произвеждат компоненти за почти всяка позната марка автомобили. По-голямата част от тях са първо, второ и трето ниво доставчици. В индустрията има над 65 000 заети. Приходите, генерирани от компаниите в този сегмент за 2019 г., възлизат на около 5.5 млрд. евро и съставляват над 10% от БВП на страната.

Северозападният район (регион) включва областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, и Плевен. Като цяло географското му положение може да се оцени като благоприятно в перспектива, тъй като през територията му преминават трасетата на транспортните еврокоридори № 4 и №7 /по река Дунав/. Това определя територията на региона като перспективна по отношение очакваното изграждане на трансевропейски магистрали.

Липсата на целенасочена държавна политика през годините в крайна сметка повлия стагниращо върху стопанското развитие на региона и задълбочи процеса на депопулация в територията му.

Северната му граница е естествена - по река Дунав. По нея са изградени едни от най-големите български речни пристанища - във Видин, Лом, Оряхово и Козлодуй, които го отварят към страните от Европа и в района на Черно море. Сухопътните връзки с Румъния и страните от Централна и Западна Европа се осъществяват чрез фериботните комплекси във Видин и Оряхово. На река Дунав е разположена и АЕЦ "Козлодуй".

На запад районът граничи със Сърбия. По тази граница са изградени ГКПП край Брегово (за Неготин) и ГКПП "Връшка чука" (между град Кула и Зайчар). Възможностите на тези ГКПП и на цялата западна граница на региона не се използват пълноценно във връзка с разпадането на бивша Югославия.

Южната граница на региона е ясно очертана по билото на Стара планина и Ботевградското котловинно поле. Автомобилните връзки със София и Югозападния регион са затруднени от релефа, като това важи с особена сила за Петроханския проход. Значително по-добри са условията за автотранспорта по Искърското дефиле и през Ботевград и прохода "Витиня". Железопътните връзки през тази граница се осъществяват чрез ж.п. линията София - Мездра през Искърското дефиле.

На изток границата е със Северния централен регион, който е значително по-напред в икономическото си развитие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във