Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

РЕФОРМАТА ВКАРА БОЛНИЦИТЕ В КОНФЛИКТИ

Доц. д-р Георги Попов от Университетска болница Св. Марина във Варна, председател на Асоциацията на болниците в България, пред в. БАНКЕРЪ

Доц. Попов, от 1 септември 2001 г. болниците вече ще имат зад гърба си една година като търговски дружества. Как действа новият модел?
- Тази една година показа повече негативни неща, отколкото положителни. Досега реформата в болничното здравеопазване не дава на работещите в болниците тези възможности, които получиха семейните лекари - най-вече значителното увеличаване на доходите. Оказа се и че е изключително трудно болниците да действат като търговски дружества - т.е. да управляват пари.

Защо? Защото по принцип болниците нямат пари?
- Не само за това. Болниците не могат да са печеливши в буквалния смисъл на думата, но законът им дава възможност, като търговски дружества, да привличат пари по всякакъв начин, от най-различни източници - да вземат кредит (стига да има кой да им го даде), да намерят богати фирми, които да обслужват. Болниците трябва и достатъчно добре да оперират със средствата, да ги инвестират точно там, където има нужда. Но на практика това се прави много трудно или въобще не става.

Кое се оказа невъзможно?
- Според мен, болниците нямат подготвени кадри, опитни мениджъри. А и всичко трябваше да се прави в крачка и за много кратко време. Големи трудности създаде и недоправената законодателна уредба. В ход се видя, че има сериозно несъответствие между законите, които регламентират дейността ни - Търговския закон, Закона за лечебните заведения, Закона за здравното осигуряване. Това буквално спъва развитието на болниците като търговски дружества. Наложително е много спешно - до месец-два, законите да се променят, за да се съгласуват.

Едно от първите опасения бе, че като търговски дружества болниците могат да фалират. Има ли го още? Особено след като се знае, че те дължат на доставчици огромната сума от над 80 млн. лева?
- Могат да фалират. Болниците наистина имат огромни дългове и ако всички доставчици проведат необходимите законови процедури спрямо болницата, тя трябва да фалира. Имаме обещание от министъра на здравеопазването Божидар Финков до края на годината бюджетът да покрие този дефицит. Сумата е огромна, но няма друг начин. Вариантът държавата да погасява всичките дългове също е нож с две остриета - няма да е много справедливо към болниците, които добре са си правили сметките, търсили са допълнителни приходи, разумно са харчили.

Допълнителни пари трябваше да дойдат от 1 юли и от здравната каса. Какво получихте за тези два месеца?
- Финансирането от касата не бе направено така, че да обезпечи още от началото на реформата достатъчно оптималното функциониране на болниците. Заплащането по клинични пътеки показа много големи недостатъци и разширяването на броя на клиничните пътеки за догодина ще задълбочава още повече конфликтите, които възникнаха сега. Въпросът не е само че сумите, които касата плаща, са малки. По-лошото е, че тя изисква болницата да предоставя определени услуги по тези пътеки, които практически не могат да се предоставят като обем - изискванията просто не отговарят на реалностите. А една клинична пътека е свързана с безкрайно много изисквания и ако едно от тях не се изпълни, болницата не получава парите.

Тези цени бяха приети без вас - асоциацията не участва в преговорите с касата за заплащането в болниците. Как ще се включите в предстоящите преговори за 2002 година?
- Ние искаме да участваме в договарянето на финансовите възможности на болниците със здравната каса, да сме страна в обсъждането и подписването на Националния рамков договор. Такава е практиката на организации като нашата във всички страни. В момента болниците като търговски дружества не присъстват на преговорите. Не е възможно Българският лекарски съюз да представлява интересите ни, защото той обединява физически, а не юридически лица. За да имаме място в преговорите обаче, трябва да се промени законът. На срещата ни тази сряда министърът на здравеопазването прие нашата идея. Пред него поставихме още две искания. Асоциацията да участва в акредитацията на болниците, защото сега у нас е странно лечебните заведения да се оценяват от този, който им дава парите. Искаме и представителство във Висшия медицински съвет. По всяка вероятност тези наши предложения ще бъдат възприети.

А ще успеете ли да издействате чрез министерството повече пари от държавния бюджет за болниците догодина?
- Парите догодина едва ли ще станат повече. Но въпросът е не само колко са парите. Въпросът е в движението им и в това начинът на финансиране на болниците да се променят. Видя се, че действащият в момента начин - по т.нар. историческо финансиране, което запазва миналогодишния размер на издръжката, не върши достатъчно добра работа. Той трябва да се преструктурира така, че парите да отиват там, където има най-голяма нужда от тях, а не всяка малка болница да се стреми да прави всичко, което е по силите на голямата, както се налага да става сега. Това просто не е възможно.

Върху какво друго - извън финансовите показатели, хвърли светлина реформата за двата си месеца досега?
- Реформата показа, че у нас има прекалено много болници и прекалено много болнични легла. И вече много сериозно стои въпросът какво да се прави с тях. Той е твърде сложен, всяко правителство се страхува от него, защото е свързан с голямо социално напрежение, ако се предприемат радикални мерки.

И какво - ще се закриват ли болници?
- На първо време ще е по-добре да се търсят по-нестандартни решения, за които, според нас, трябва да се използва чуждестранният опит. Приложим и за нашите условия е опитът на скандинавските страни. Там болници, които не са особено привлекателни за пациентите си, се прикрепят към мощни, добре оборудвани болници. Така се създават големи здравни комплекси. По този начин част от здравните дейности, особено висококвалифицираните, се пренасочват от малките болници, където няма смисъл да се извършват, към болницата-майка, а малките болници поемат по-продължителното лечение.

Предлагате ли да отпадне районирането на болниците? Хората масово недоволстват от закрепостяването си към местната лечебница.
- Районирането е едно от първите неща, които е наложително да се променят. То може да стане най-лесно и бързо. Имаме и уверенията на министъра, че това ще стане до края на годината. Но на този етап не е реално то да отпадне. По-реално е да има райониране, но идеята е територията на болниците да се уголеми и така да се облекчи достъпът на хората, те наистина да могат да изберат болница от няколкото на тази територия.

Как виждате оздравяването на здравеопазването във времето?
- Промените, които трябва да се направят в системата, са наистина много. Важно е обаче всички те да не се разтеглят прекалено във времето - да не ги дели примерно една година. Трябва по-бързо да следват една след друга, за да не стават големи катаклизми.


Разговора води Бранислава Бобанац

Facebook logo
Бъдете с нас и във