Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Редиците на АДСИЦ започнаха да оредяват

Ситуацията с коронавируса и спецификите на сектора на недвижимите имоти поразместиха позициите на играчите на пазара. Някои компании успяха да развият проектите си и сега берат плодовете. Други обаче не успяха и се наложи да слязат от сцената. Само през тази година половин дузина дружества със специална инвестиционна цел направиха стъпки към връщане на лицензите си. Някои от тях излизат от бизнеса, други обявиха ликвидация, а трети се трансформират в обикновени акционерни дружества с цел заобикалане на законовите ограничения пред АДСИЦ.

 

От Комисията за финансов надзор съобщиха, че през юни са изпратили писмо до

"Сити Пропъртис” АДСИЦ

с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за прекратяване на дружеството и за отнемане на лиценза за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

Общото събрание на акционерите заяви това си намерение още през март 2020 г., и дори прие план, по който процедурата да бъде доведена до край. Дружеството е лицензирано от Комисията за финансов надзор (КФН) през декември 2007 г. за извършване на дейност по секюритизация на недвижими имоти, т.е. инвестира парични средства, акумулирани от продажба на акции, в такъв тип активи. Акциите на фонда са разпределени между Кънчо Стойчев и Андрей Райчев - с по 25.01% всеки, Милкана Николова - с 19.01%, и Николина Бързакова - с 30.97% от капитала.

Възможните цели на ликвидацията са две - или превръщането на дружеството в непублично, или заличаването му  от Търговския регистър. В момента обаче акциите на "Сити пропъртис" все още са регистрирани и се търгуват на Софийската фондова борса.

Дружеството притежава само един актив - жилищна сграда за сезонно ползване в "Блек Сий Рама Голф и Вили" ( BlackSeaRama Golf) край Балчик, която е отдадена под наем и е единствен източник на приходи. "Сити пропъртис" е на загуба за полугодието.

За разлика от "голфърите", акционерите на

"Сердика Пропъртис" АДСИЦ

получиха "благословията" на КФН в края на юни. Решението за прекратяване и ликвидация на дружеството бе взето от общото събрание на 26 май 2021 година. Изработен бе конкретен план за приключване на процедура и бе фиксиран 6-месечен срок за неговото изпълнение. За ликвидатор на "Сердика Пропъртис" КФН одобри Десислава Тотева - изпълнителен директор на дружеството, а общото събрание й определи месечно възнаграждение в размер на 8500 лева.

"Сердика Пропъртис" АДСИЦ притежава лиценз от 2007 година. Контролът върху дружеството се упражнява от вдовицата на банкера Емил Кюлев - Весела Кюлева-Станкова, която притежава 98.9% от капитала на дружеството: 89.06% - пряко, а останалите 9.84% непряко - чрез "ВК Мениджмънт" ЕООД. 

На 28 юни т. г. в Търговския регистър е вписана покана, според която кредиторите на "Сердика пропъртис“ АДСИЦ (в ликвидация) имат 6-месечен срок да предявят вземанията си.

Другият любопитен момент е, че непосредствено преди прекратяването на фирмата, общо събрание на акционерите реши да разпредели като дивидент натрупаните и нераздадени през годините печалби в общ размер на 578 500 лв. (по 0.89 лв. на една акция).

През юни КФН издаде окончателна забрана за публикуване на коригирано предложение от

"Емирейтс Пропъртис" АДСИЦ 

за обратно изкупуване на акции, при условията и по реда на търгово предлагане на 1.2 млн. акции от капитала на дружеството.

На 22 февруари 2021 г. общото събрание на акционерите взе решение за отказ от лиценза за набиране на парични средства чрез издаване на ценни книжа и тяхното инвестиране в недвижими имоти, издаден от КФН през януари 2008 година. Целта е фирмата да продължи дейността си като най-обикновено публично акционерно дружество.

Законът за дружествата със специална инвестиционна цел предвижда при отказ от лиценз да се изготви и предложение за обратно изкупуване на акции при условията и по реда на търгово предлагане по Закона за публично предлагане на ценни книжа. Общото събрание е направило и съответните промени в устава на фирмата.

Последният изплатен дивидент от "Емирейтс Пропъртис" е от печалбата за 2019 г. и е в размер на 37 866 лева. Това представлява 90% от формирания положителен финансов резултат, като брутната сума за една акция е... 3 стотинки. 

Капиталът на дружеството е 1.2 млн. лева. Общо 94.75% от капитала на "Емирейтс Пропъртис" АДСИЦ са под контрола на Паскал Дойчев - 53.08% пряко и още 41.67% - непряко, чрез  "ЕйЕнЕйПро" ЕООД.

 


Разумът върна "Прайм пропърти БГ" АДСИЦ  на пазара

Дълго време "Прайм пропърти БГ" АДСИЦ бе на кръстопът и мина през много изпитания. В края на краищата обаче акционерите проявиха разум и след преразпределение на дяловете, дружеството беше спасено. Предметът на дейност остава същия - недвижими имоти.

През декември Съветът на директорите реши да се пристъпи към ликвидация. Внесени бяха и документите по процедурата в Комисията за финансов надзор. 

По искане на един от акционерите в "Прайм пропърти БГ" - "Грейп Агро 2015" ЕООД, през март пък КФН спря разглеждането на документите до произнасяне на  Софийски градски съд за отмяна на част от решенията на последното общо събрание на акционерите от 2020-а. 

На ново събиране на 23 април акционерите намериха все пак общ език и отмениха решението на ликвидация на "Прайм пропърти БГ" и за удължаване на срока на съществуване на фонда до края на декември 2022 година. В средата на юни КФН прекрати производство за издаване на разрешение за прекратяване на фонда.

Това е първото публично инвестиционно дружество, създадено по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Лицензът от януари 2004 г. му позволява да инвестира в търговски площи, офиси, жилища и ваканционни имоти. Дейността му е свързана с отдаване под наем и поддръжка на недвижими имоти и управление на инвестиционни проекти.

В портфейла на дружеството има два завършени проекта - в курортите "Свети Влас" и "Слънчев бряг". Притежава и доста незастроените терени. Единият е в Царево, а останалите са в София - на ул. "Пиротска", срещу Централна гара, на бул. "България", в кв. "Манастирски ливади" и кв. "Южен парк".

Този разнобой в управленската стратегия логично води и до лоши финансови резултати за полугодието, въпреки "присъствието" на добри активи в портфейла на дружеството. Приходите от дейността са 22 000 лв., а разходите - 322 000 лв. - основно за външни услуги и за персонал.

Основната част от капитала на дружеството е поделен между две групи свързани лица. Едната група контролира 49.89% от капитала: "Ес Ви Ес" АД - с 20.96%, "Победа" АД - с 28.93% и "Българско туристическо дружество - Глобал Турс" АД - с оставащите по-малко от 5 процента.

Другата група контролира 44.96% и в нея са: "Калиман Инвест" ЕООД с дял от 40.19%, "Делта Фуд" ООД - с 2.37%, "Харом Борат" ЕООД (500 акции) и "Грейп Агро 2015" ЕООД с 2.40 процента.


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във