Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Речното параходство изгражда Пристанищен терминал със Зимовник-Русе

„Порт Бимас” ЕООД е заявило пред Комисията за защита на конкуренцията намерението си да осъществи концентрация посредством концесионни права за строителство и последваща експлоатация на Пристанищен терминал със Зимовник-Русе, част от пристанище за обществен транспорт Русе. В основата на този проект е съществуващото неизградено пристанище на някогашния химически завод „Бимас“.

Дъщерното дружество на "Параходство Българско речно плаване“ АД, е сключило с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията концесионен договор за възлагане на концесия за строителството на този обект. Концесията е за 35 г., а съоръженията трябва да са готови до пет години със собствени инвестиции.  

Търговските дейности на тези компании ще са извършване на пристанищни услуги по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ).

„Порт Бимас“ осъществява дейност на пристанищен оператор, извършване на пристанищни услуги, транспортно-спедиторска дейност, търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях вътрешни водни пътища и други подобни дейности. Едноличен собственик на капитала му е "Параходство Българско речно плаване“ АД, което е част от мегахолдинга "Химимпорт".

Съгласно уведомлението от „Порт Бимас“ се очаква операцията да окаже въздействие върху продуктово-географския пазар в страната на пристанищни услуги, предлагани от пристанищните оператори в района на град Русе.

Искането на кандидат-концесионера е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната.

Съобщението е изготвено от „Порт Бимас“, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка, уточняват от регулатора.

Днес "Параходство Българско речно плаване" е с утвърдена позиция сред превозвачите на дунавския транспортен пазар, като обслужва товарооборота на крайдунавските страни и транзита между Западна и Източна Европа, от Сулина и Констанца на Черно море до Майнц на река Рейн.

Facebook logo
Бъдете с нас и във