Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

РЕЧНИЯТ ФЛОТ ПРЕПЛУВА ПОСЛЕДНИЯ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ПРАГ

Кабинетът одобри на своето заседание подписания през април договор между Агенцията за приватизация и Химимпорт АД за приватизация на 70% от капитала на Параходство Българско речно плаване (БРП). На 29 юни министрите утвърдиха и проектите на останалите документи по сделката - договор за особен залог върху 125 357 броя безналични поименни акции, които са 20 на сто от продаваните акции, и банкова гаранция. Сделката беше одобрена и от Комисията за защита на конкуренцията.
Химимпорт предложи цена от 22 млн. лв. за 70% от капитала на БРП и петгодишна инвестиционна програма на стойност 25 млн. евро. С вече притежаваните акции дружеството ще се превърне в мажоритарен собственик на параходството с 99.14 процента. В това си качество то ще може да отправи търгово предложение към останалите акционери за изкупуване на книжата им и след това да отпише речния ни флот от публичния регистър.
Правителството на тройната коалиция избра на 16 март тази година Химимпорт за дружество победител в процедурата за раздържавяване на 70% от параходството. Това стана след дълга съдебна битка срещу решението на правителството на Симеон Сакскобургготски от 2005 г. да определи Каолин АД за купувач. След като Химимпорт обжалва решението във Върховния административен съд, Каолин АД се отказа от процедурата.
Загубите на речното плаване за първото тримесечие на тази година са 250 хил. лева. Основната причина за отрицателния финансов резултат са проблемите с движението по река Дунав. Както е известно, в началото на годината плаването по нея спря за три месеца. На общото си събрание от 30 май акционерите на параходството извършиха промени в съвета на директорите на дружеството, като двамата представители на Каолин АД бяха заменени с представители на новия собственик на речното плаване Химимпорт. Решено бе да бъде разпределен брутен дивидент от 0.9659 лв. за 2005 г., а остатъкът от печалбата да се задели за покриване на загуба от минали години.
Към момента капиталът на Химимпорт е 118.916 млн. лв., като мажоритарен собственик е Химимпорт Инвест с 99.057% от него, а останалата част е притежание на Деспред, Булфрахт, Ейч Ви Би Биохим, Консолид комерс и други. В състава на холдинга влизат над 50 компании и той притежава дялове в публичните Централна кооперативна банка, Проучване и добив на нефт и газ ЕАД, Параходство Българско речно плаване. Акциите на Химимпорт бяха вписани в Централен депозитар на 20 юни, а проспектът за публичното предлагане на ценни книжа беше внесен в Комисията за финансов надзор. Очаква се, че първоначалният брой акции, които ще бъдат пуснати в продажба през борсата, да представляват 8.52 на сто от капитала на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във