Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Развитието на пазара на търговски площи ще поддържа инвеститорския интерес

Търговските паркове в страната се развиват прогресивно от няколко години, което доведе до достигане на 100% запълняемост на проектите в столицата през първото полугодие на 2022 г., според доклада на Colliers за търговските площи. Това е причината за някои от тях да се планира разширяване на площите. През разглеждания период общият обем площи в търговски паркове в столицата се задържа на 66 300 кв. м, което включва три парка. Един обект е на етап „в строеж“ и няколко на етап „в проект“.

По отношение на модерните търговски центрове в София предлагането се запазва на 390 660 кв. метра. Нивата на свободните площи регистрират незначителен ръст от 1% през първото тримесечие, който се запазва до края на полугодието и така те достигат почти 6 процента. Стабилните позиции на търговските центрове, респективно ограничените свободни площи, водят до по-ниски темпове на усвояване. За първото полугодие са регистрирани 4600 кв. м - 50% спад спрямо второто полугодие на 2021-а. Това е и най-ниската стойност на усвоени наемни площи на полугодие за последните пет години. Свободните площи на бул. „Витоша“ обаче нарастват от 10% на 12%, което се дължи в голяма степен на затварянето на обекти от сектора на заведенията.

През първите шест месеца установените биг бокс оператори от хранителните вериги се фокусират в реновация на магазините си и в по-ниска степен в откриване на нови локации. Регистрирани са най-много нови обекти на "КАМ Маркет" - шест, следван от TМARKET (5), Billa (2), Lidl (2) и Kaufland (1). Силната експанзия на дискаунтърите Pepco, KiK и Sinsay продължи със съответно 16,12 и 8 нови магазина. Марките, които откриват своите първи представителни магазини за периода, са Mix Markt, Lynne и AC &co.

При наемните нива на първокласни локации в търговските центрове, на бул. „Витоша“ и в търговски паркове не се наблюдава промяна. Те са съответно 34 евро/кв. м на месец, 50 евро/кв. м месечно и 10 евро/кв. м на месец. Тези стойности се очаква да се запазят в следващите месеци.

Устойчивото развитие на пазара на модерни търговски площи ще поддържа инвеститорски интерес и през втората половина на 2022 г., с основен фокус търговски паркове. Дискаунтърите ще продължат своята експанзия в търговски паркове и в търговски центрове. Очаква се нови оператори от този сегмент да влязат на българския пазар. В краткосрочен план ще се наблюдават промени в потреблението и поведението на купувачите в контекста на нарастващата инфлация /намаляваща покупателна способност/, които ще имат отражение върху сектора и операторите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във