Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

РАЗРЕШИХА СЛИВАНИЯТА НА ПЕНСИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА

Правителството прие на първото си за годината заседание (4 януари) Наредба за условията и реда за преобразуване на пенсионноосигурителните дружества, доброволни пенсионни фондове и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Документът регламентира и процедурата за вливанията и сливанията между пенсионните фондове.
Пенсионноосигурителният пазар у нас бе лицензиран през миналата година. Много от компаниите, които упражняваха осигурителна дейност обаче, останаха без заветното разрешително. Сега те ще трябва да открият процедура за собствената си ликвидация (редът и начинът са регламентирани в отделна наредба, приета през 2000 г.) или да се влеят в някоя от лицензираните компании. Процесът по преструктурирането няма да приключи бързо. Освен сред пенсионните дружества се очаква сливания и вливания да има и сред самите пенсионни фондове. Съгласно приетата през седмицата наредба при преобразуването на пенсионните дружества чрез вливане и сливане, управляваните от тях фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване трябва да отговарят на няколко изисквания - броят на осигурените в универсалните фондове не бива да е по-малък от 30 000 души, а този в професионалните - от 15 000 души. Очакванията на специалистите са през тази и следващата година да станем свидетели на обединяване на фондове, които няма да могат да покрият изискванията за броя на осигурените.
В приетия от правителството нов документ са посочени и необходимите документи за сливането и вливането между пенсионните фондове. Най-малко един месец преди датата на преобразуването представителите на пенсионните дружества ще са длъжни да информират писмено всяко осигурено при тях лице за предстоящите промени. Законът е предвидил защита на интересите на осигуряващите се в подобни случаи. Те могат да продължат да се осигуряват в приемащия или новосформиран пенсионен фонд или да прехвърли парите си в друг пенсионен фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във