Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Разработва се техническият проект на Околовръстния път на Пловдив

Обновената главна улица "Александър Батенберг" в Пловдив

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви тръжна процедура за изработването на технически проект и подробен устройствен план за Околовръстен път на Пловдив, съобщиха от пътната агенция. Дължината на обходното трасе ще бъде 18.7 километра. Индикативната стойност на поръчката е 3 750 000 лв. без ДДС, а финансирането е от националния бюджет.

Околовръстният път на Пловдив е от съществено значение за района и е важен за развитието на индустриалната зона и връзката й с града.

Проектът предвижда промяна в габарита на пътя, изграждане на локални платна за осигуряване на достъп до търговски, крайпътни и други обекти, разположени в близост до съществуващия път.

Околовръстното трасе включва участък от път ІІ-86 Пловдив - Асеновград, като началото е при отделянето му от път І-8 Пазарджик - Пловдив, а краят е при новоизграждащото се кръгово кръстовище между път ІІ-56 Брезово - Пловдив и път ІІ-86.

Отделно от това се проектира и път ІІІ-805 пътен възел Царацово - Съединение, който също се отделя от път І-8 Пазарджик - Пловдив в северна посока към АМ "Тракия". Двата пътя ІІІ-805 и път ІІ-86 оформят западен околовръстен път на Пловдив. Чрез него се осъществява една от връзките към Града под тепетата, а от друга - връзката на АМ "Тракия" с Област Смолян.

Започналата тръжна процедура е разделена в три обособени позиции. В първата е път ІІІ-805 "/Път І-8 Пазарджик - Пловдив/ - ПВ Царацово - Съединение" от 0+000 до км 1+460 и участък за привързване към съществуващия път и път II-86 "/Път І-8 Пазарджик - Пловдив/ - Асеновград - Смолян" от км 0+000 до км 0+640 и участък за привързване към съществуващия път. Във втората обособена позиция е път ІІІ-805 "/Път І-8 Пазарджик - Пловдив/ - ПВ Царацово - Съединение" от км 1+460 до км 4+120. В третата е път ІІ-86 "/Път І-8 Пазарджик - Пловдив/ - Асеновград - Смолян" от км 0+640 до км 14+600.

Кандидатите могат да подават офертите си до 17.30 часа на 9 декември тази година.

Пло̀вдив е вторият по големина град в България с население 346 893 души по настоящ адрес. Той е управленски център на област и община Пловдив, на община Марица и на община Родопи.

Градът е най-динамично развиващият се център в Южна България. Икономиката му се крепи на добре развитата многопрофилна индустрия, на услугите, туризма и информационните технологии.

Благоприятни фактори за това са централното географско разположение и сравнително добрата инфраструктура. Пловдив има международно летище, интермодален терминал, в близост до града минава автомагистрала "Тракия", има добре развита система от първокласни пътища и железопътна мрежа. През 1895 г. е основана Пловдивската търговско-промишлена камара. В града действат още Стопанска асоциация - Пловдив, Пловдивска стокова борса, Свободна безмитна зона.

От гледна точка на инвестициите с най-голям дял е промишлеността, следвана от търговията. В близост до града е изградена "Тракия икономическа зона", една от най-големите индустриални зони в Източна Европа. Сред големите компании в региона са EVN България (енергетика), ПИМК (транспорт), Инса Ойл (горива), Liebher (машини и оборудване), Магна Пауъртрейн (машини и оборудване), Белла България (храни), Сокотаб (цигари), АББ България (машини и оборудване), Шнайдер Електрик (машини и оборудване), Филкаб, КЦМ (метали), ЕАЗ, Агрия (химическа промишленост), производителят на опаковки Дунапак Родина, производителят на мотокари Балканкар Рекорд, стъкларският завод Дружба.

Пловдив е един от важните транспортни центрове на България. Днес през града минават основни автомобилни пътища с международно значение: автомагистрала "Тракия", част от Европейски път Е80, Паневропейски транспортни коридори №4 Паневропейски транспортен коридор №8, който преминава на 5 км северно от Пловдив.

Пловдив е основен център на жп транспорт в Южна България. От 1874 г. през Пловдив преминава жп линията Любимец-Белово, разширена в началото на ХХ век до София и Истанбул. Пловдив е център на жп управление за Южна България, а оттук започват линиите за Стара Загора и Бургас, Карлово, панагюрище, Пещера, Хисаря и Асеновград.

В района на гара Тодор Каблешков, част от ж.п. възел Пловдив, е изграден терминал за интермодални превози.

В границите на град Пловдив има три жп: "Централна гара" (17 коловоза), гара "Тракия" (8 коловоза), гара "Филипово" (8 коловоза).

Facebook logo
Бъдете с нас и във