Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ НАЙ-СЕТНЕ Е СГЛОБЕНА

Вече е ясна структурата на Разплащателната агенция, за която в майския мониторингов доклад страната ни бе отново критикувана от Брюксел. Тя ще наследи сегашната агенция САПАРД и отново ще се ръководи от изпълнителен директор, който ще се подчинява единствено на решенията на управителния съвет и на т. нар. Компетентен орган, който ще бъде конструиран по-късно. Шефът на Разплащателната агенция ще има седем заместници.
Първият заместник изпълнителен директор ще ръководи отдел Краткосрочно кредитиране и субсидиране, към който спада и отдел Инвестиционно кредитиране.
Вторият заместник ще ръководи отдел Европейски схеми, а подопечни ще му бъдат отделите Прилагане на мерки за развитие на селските райони и Рибарство и аквакултури. Третият заместник ще оглави много отговорния отдел Европейско финансиране, който ще организира директните плащания на земеделските производители и селскостопанските пазарни механизми.
Четвъртият заместник изпълнителен директор на агенцията ще отговаря за разплащането и техническия инспекторат и неговите 11 регионални структури. Следващият, пети по ред, е шефът на финансовото обслужване, който ще ръководи и финансово-счетоводния отдел. Отделна дирекция ще се грижи за поддръжката на информационните технологии, а друга - за административно-стопанското обслужване.
Изпълнителният директор и неговите седем заместници ще осъществяват вътрешния контрол и вътрешния одит на отделните служби. Те ще бъдат отговорни и за действията, предприети срещу корупционните практики и възможните измами с европарите.
Централното управление на Разплащателната агенция ще ръководи седемте дирекции и работата на регионалните структури. Управата на Държавен фонд Земеделие и агенция САПАРД също ще бъдат включени в Разплащателната агенция. Те ще продължават да работят с всички 28 областни дирекции на фонд Земеделие. Парите ще се ръководят от отделите Краткосрочно кредитиране и субсидиране, Инвестиционно кредитиране, Европейски схеми и Европейско финансиране. Сегашният заместник изпълнителен директор на фонд Земеделие Мюхеттин Караоглан ще управлява отдел Европейски схеми. За него е пуснато писмо за одобрение до Министерството на финансите от Асен Друмев, изпълнителен директор на ДФ Земеделие. За отдел Европейско финансиране се спряга името на Радослав Иванов.
Според изискванията на Евросъюза човекът, който ще контролира парите по европейската програма, трябва да бъде одобрен от българското финансово министерство и от Еврокомисията в Брюксел. Съгласно подписаните предприсъединителни договори България не може еднолично да определи човека, който да контролира изразходването на европейските пари. За шеф на Разплащателната агенция се спряга отново името на Асен Друмев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във