Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

РАЗПАЛИХА СЕ СТРАСТИТЕ ОКОЛО МАРИЦА-ИЗТОК

Твърденията на профсъюзни лидери от Промяна за вредата от проекта за модернизация на Мините Марица-изток са в защита на интереси, които искат да се строи нова ТЕЦ, работеща с вносни въглища. Подкрепа на този профсъюз осигурявало и ядреното лоби. Това заявиха на пресконференция председателят на управителния съвет на Минна компания Марица-изток АД (смесено дружество между Мини Марица-изток и германската фирма Ер Ве Е Райнбраун) Еберхард Булинг и шефове на други профсъюзни организации в маришките рудници. Пълна заблуда била информацията, че германците са взели кредит от мините за 200 хил. лв., за да платят вноската си за участие в смесеното дружество.
Не отговарят на истината и изявленията на Лъчезар Росенов от Промяна, че запасите от въглища в района на Марица-изток могат да свършат през тези 15-20 години, в които новосформираната компания евентуално ще експлоатира мините под формата на концесия. Откритите досега находища са 2.1 млрд. тона, отбеляза председателят на Федерацията на независимите синдикати на миньорите (ФНСМ) Пенчо Токмакчиев. А плановете на германско-българската компания са да добива 30-35 млн. т годишно. Простите сметки показват, че при такова производство въглищата ще свършат за около 70 години.
Важно според Токмакчиев е наред с качествените лигнити да се добиват и по-нискокалоричните от рудник Траяново север. Миньорите се опасявали от намерението на Ер Ве Е Райнбраун да консервира това находище. Еберхард Булинг обаче подчерта, че решението за спиране на производството в Траяново север ще се вземе през 2005-2007 година. Становището му е, че предстоящата либерализация на енергийния пазар ще принуди големите компании да закрият находищата с висока себестойност, защото ако се окаже, че електроенергията от Марица-изток е по-скъпа, отколкото в Германия или Полша, българските потребители ще предпочетат да купуват вносната.
Проблемът е, че ако сега се експлоатират само висококалоричните находища, добивът на останалите след време ще е икономически неизгоден.
Печалбата на мини Марица-изток за 2000 г. е малко над 29 млн. лв., а инвестиции почти не са правени, каза Пенко Токмакчиев. Техниката е амортизирана и доставките на нови машини са повече от наложителни. По думите на председателя на ФНСМ, твърденията на Промяна, че мините могат сами да осигуряват вложения от 60 млн. лв. годишно, не са истина. А германците ще инвестират 1.2 млрд. лв. за 20 години, което е единственият начин за намаляването на себестойността на източномаришките въглища.

Facebook logo
Бъдете с нас и във