Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Разходите за заплати и материали свиха печалбата на "КРЗ Одесос"

През четвъртото тримесечие на 2021 г. не се е налагало да се стига до временно спиране на работата на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, нито е имало проблемни ситуации с екипажи по повод на COVID 19, съобщават от варненската фирма.

Основният фирмен риск е свързан с възможните изменения на търсенето и предлагането на кораборемонтните услуги в световен мащаб. Предлаганата от фирмата услуга (кораборемонт) е в силна зависимост от международният фрахтов пазар,  което като цяло не би могло да сведе фирмения риск до минимум.

Независимо от трудностите и ограниченията наложени от пандемията, не се е стигнало до влошаване на финансовото състояние на дружеството. Съхранено е и здравето и работоспособността на персонала.

Приходите от кораборемонт  за четвърто тримесечие  на миналата година дори надхвърлят тези от същия период на 2020-а с над 8 на сто. А това се е случило заради повечето ремонтирани кораби - общо 56. Стойността на извършените ремонти от голям кораборемонт е 52.17 млн. лв., казват от фирмата. За сравнение, през 2020 г. дружеството е работило по 54 кораба за голям кораборемонт, като паричните постъпления са били 48.36 млн. лева.

През четвърто тримесечие на миналата година КРЗ "Одесос" е получил и компенсации за ползваната електроенергия за октомври и ноември в размер на 132 хил. лева.

Общо разходите за дейността на фирмата са били за 50.15 млн. лв. срещу 40.91 млн. лв. за 2020-а, което е ръст с около една четвърт. Най-силно е увеличението на харчовете за заплати и осигуровки, както и за материали. Към края на декември те достигат 21.49 млн. лв., което е с 13.8% повече на годишна база. Увеличеният обем работа е причината за наемането на още персонал. Нае работа между октомври и декември са били 752 човека при 707 души спрямо същия период за 2020-а. Повечето работа естествено е вдигнала и средната работна заплата за периода до 1731 лв. при 1630 лева година по-рано.

Тъй като темпът на увеличение на разходите изпреварва значително ръста на приходите, то това  свива печалбата. Преди облагане с данъци тя е  в размер 5.56 млн. лв. при 10.08 млн. лв. за 2020-а.

Въпреки продължаващата сложна епидемиологична обстановка, дружеството продължава да изпълнява своята инвестиционна програма, насочена към модернизация на производствените процеси, подобряване на условията на труд и повишаване на квалификацията на персонала. Към края на четвърто тримесечие разходите за придобиване на дълготрайни активи са за 2.50 млн. лв. при 1.40 млн. година по-рано.

Риск от повишаване цените на основни материали и суровини

Дружеството работи с изключително широка гама от суровини и материали, като основните са различни видове метали (ламарини, стоманени профили и др.), електроди, кабели и други ел.материали, дървен материал и много други. Повишаването на цените на суровините и материалите би довело до негативни последици за дружеството.

Риск от повишаване на цените на енергоносителите, горивата, транспорта, постоянните разходи

Увеличаването на цената на ел. енергията за промишлени нужди също може да даде негативен ефект върху финансовото и оперативното състояние на КРЗ „Одесос” АД, тъй като дружеството генерира високи разходи за ел.енергия. Промените  в цените на горивата също може да има дестабилизиращ ефект в посока затрудняване на ценообразуването и оптимизирането на себестойността на производството. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във