Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Разходите за труд скачат с 8%

През четвъртото тримесечие на 2016 година общите разходи на работодателите в България за един отработен час от наетите от тях лица нараства с 8.0%.
Увеличението в индустрията е с 8.1%, в сектора на услугите - с 9.4 на сто и в строителството - с 2.2 процента, отчете НСИ.

Най-висок ръст на общите разходи за труд на годишна база е регистрират в икономическите сектори "Култура, спорт и развлечения" - увеличение с цели 25.5%, "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 14.3% и в сектора „ Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 10.7 на сто.

В същото време най-слаб ръст на общите разходи за труд е отчетен в икономическите сектори „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - понижение с 1.7%, в "Строителство" - с 2.5% и "Образование" - понижение с 3.0 на сто.

Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 8.2% през четвъртото тримесечие на миналата година спрямо същия период на 2015-а година, докато другите разходи (извън тези за възнаграждения) нарастват със 7 на сто.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от повишение с по 2.2% за секторите "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” и "Строителство" до ръст с 25.9% за "Култура, спорт и развлечения".

Facebook logo
Бъдете с нас и във