Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Разходите за труд са нараснали с 10%

През третото тримесечие общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.0% спрямо третото тримесечие на 2018 година. Увеличението в индустрията е с 8.3%, в услугите - с 10.5%, и в строителството - с 10.1%. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт.

По икономически дейности през третото тримесечие на 2019 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти“ - с 15.0%, „Други дейности“ - с 14.0%, и „Образование“ - с 12.8%.

Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 9.7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 11.2%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 15.1% за „Други дейности“ до 2.2% за „Добивна промишленост“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във