Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Разходите за ток, горива и външни услуги намалиха печалбата на "Чайкафарма"

Силно нарастват разходите за основни материали за производството, електроенергия и горива, както и за външни услуги и за заплати през деветте месеца на тази година, съобщават от „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД. Фирмата се занимава с производство, опаковане, маркетинг и развойна дейност.

Похарчените средства по дейността се повишават с 9.4% до 31.23 млн. лева. Най-голям е този ръст при материали и услуги - с 12.41 на сто. В тях разходите за електроенергия нарастват над 1.6 пъти, а за горива и смазочни материали - почти три пъти.

За външни услуги са похарчени 11.18 млн. лева към края на деветмесечието при 10.59 млн. лева година по-рано.

Приходите на фирмата за производство на генерични лекарства също се увеличават, но само с 6.72% и са на стойност 34.92 млн. лева към края на септември.

Това е причината нетната печалба за периода да намалее с 10.8% до 3.52 млн. лева.

От дружеството съобщават, че и през третото тримесечие продължават дейностите по разширяване на таблетния цех в Пловдив. Монтирано е новото оборудване, което е в тестов период, и е обучен персонала. Приключило е изграждането на допълнителните складове за форматни части и помещенията са готови за пускане до края на годината. Предстои да се промени разрешението за производство.

В края на септември за фирмата работят 166 човека при 147 през декември миналата година.

Тихомир Каменов контролира 95.43% от акциите с право на глас на компанията.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във