Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Разходите на работодателите за труд нарастват със 7.3%

През второто тримесечие на 2016 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват със 7.3% спрямо второто тримесечие на 2015 година, съобщиха от Националния статистически институт.

Увеличението в индустрията е с 8.6%, в услугите - с 6.6%, и в строителството - с 6.7%.

По икономически дейности през второто тримесечие на годината най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти” - с 12.2%, „Преработваща промишленост” - с 10.6%, и „Култура, спорт и развлечения” - с 9.2%.

Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - с 0.8%, и „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 1.6%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономически сектор „Добивна промишленост” - с 0.3%. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във